Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

ไม่มีชื่อ

ศูนย์ปราบปราม อาชญากรรมทางเทคโนโลยีสนเทศ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ แถลง"ยุทธการ X-RAY OUTLAW FOREIGNER ครั้งที่ 30"
ตามนโยบายของรัฐบาล ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจฝันจับกุม ชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทย โดยแฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยว เพื่อเข้ามาก่ออาชญากรรม ข้ามชาติ และอาชญากรรม ที่กระทบกับความมั่นคง ส่งผลต่อภาพลักษณ์ และการท่องเที่ยว ของประเทศไทย กลุ่มเครือข่าย หลอกลวงแต่งงาน (Romance scammer) คลุมเครือข่าย ผลิตและปลอมบัตรเครดิต (skimming) กลุ่มชาวต่างชาติ ที่ตั้งตัว เป็นกลุ่มกระทำความผิดอาชญากรรมต่างๆ และยาเสพติด รวมถึงกลุ่มชาวต่างชาติ ที่พักอาศัย อยู่ในประเทศไทย โดย การอนุญาต สิ้นสุดลง
ซึ่งปัจจุบัน ได้พัฒนาวิธี การกระทำความผิด ให้มีความซับซ้อน และหลบเลี่ยงการตรวจจับ ของเจ้าหน้าที่รัฐ


สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เพียงได้สนองนโยบาย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว โดยพลตำรวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
พลตำรวจโท ธีรพล คุปตะนนท์ ผบช.ทท. พลตำรวจตรี อิทธิพล อิทธิสารรณชัย รอง ผบช.สตม. พลตำรวจตรี วรพงษ์ ทองไพบูลย์ ผบก.ทท.1, พลตำรวจตรี พนัญชัย ชื่นใจธรรม ผบก.สส.สตม. พลตำรวจตรี อาชยน ไกรทอง ผบก.ตม.3 พลตำรวจตรี นิธิธร จินตกานนท์ ผบก.จร., พันตำรวจเอก ศารุติ แขวงโสภา รอง ผบก.ทท.1 ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว ทุกสถานี ปฏิบัติการออกกวาดล้าง อาชญากรรม และบูรณาการ กำลัง จากหน่วยงานภาครัฐและหลาย ฝ่ายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการสายตรวจ และปฏิบัติการพิเศษ 191 หน่วยอรินทราช 26 หน่วยรบพิเศษสยบไพรี จากกองบัญชาการ ตำรวจปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการตำรวจ สอบสวนกลาง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สนชนะสงคราม โดยมีพลปฏิบัติ ที่สำคัญดังนี้
------------
1. ได้ร่วมกันปิดล้อม ตรวจค้นเป้าหมาย บุคคลต่างด้าว ที่อยู่ในประเทศไทย โดยผิดกฎหมาย จำนวน 220 เป้าหมาย ทั่วประเทศไทย และสามารถทำการ จับกุม ผู้ต้องหาได้ ทั้งหมด 522 ราย มีรายละเอียดดังนี้
1) จับกุมข้อหา"เป็นบุคคลต่างด้าว อยู่ในราชอาณาจักร โดยการ อนุญาตสิ้นสุด" จำนวน 15 ราย "สัญชาติเมียนมาร์ 5 ราย กัมพูชา 4 ราย ลาว 3 ราย เวียดนาม 1 ราย อินเดีย 1 ราย เดนมาร์ก 1 ราย)
2) จับกุมข้อหา "เป็นบุคคลต่างด้าว หลบหนีเข้าเมือง โดยไม่ได้รับอนุญาต" จำนวน 287 ราย ( สัญชาติเมียนมาร์ 143 ราย ลาว 102 ราย กัมพูชา 38 Rai อินเดีย 3 ราย บังคลาเทศ 1 ราย)
3) จับกุมข้อหาอื่นๆ จำนวน 220 ราย( สัญชาติไทย 87 ราย Myanmar 79 รายกัมพูชา 31 ราย จีนเจ็ดดาว ลาว 5 ราย เวียดนาม 3 ราย ตุรกี 3 ราย อิสราเอล 1 ราย อินเดีย 1 ราย ฟิลิปปินส์ 1 ราย อิรัก 1 ราย ไม่มีสัญชาติ 1 ราย)
*โดยแบ่งเป็น ข้อหาต่างๆดังนี้*
3.1( เป็นผู้ครอบครองเคหสถาน รับคนต่างด้าว ซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เข้าพักอาศัยแล้วไม่แจ้งต่อเจ้าพนักงานภายใน 24 ชั่วโมง จำนวน 70 ราย
3.2( เป็นบุคคลต่างด้าว ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราว ไม่พักอาศัย หน้าที่ ที่ได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 10 ราย
3.3 ข้อหาตาม พรก. การทำงานของคนต่างด้าว จำนวน 109 ราย
3.4( ข้อหาอื่นๆ จำนวน 31 รายในการตรวจสอบครั้งนี้ได้ทำการ ทดสอบเป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น 220 เป้าหมาย แหล่งเป็นเป้าหมาย โรงเรียน/สถานศึกษา 2 เป้าหมาย บริษัท/ร้านค้า 70 เป้าหมาย สถานบริการ 13 เป้าหมาย โรงแรม หอพัก ที่อยู่อาศัย 56 เป้าหมาย และ เป้าหมายอื่นๆ จำนวน 79 เป้าหมาย
กรมยุทธการ 4 4 ครั้ง โดนคน้เป้าหมาย 6,689 เป้าหมาย จับกุมผู้กระทำความผิด ทั้งหมด 7,493 ราย