Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

สานฝันเยาวชน “จิตอาสา ทำความดี คืนสู่สังคม”ภายใต้การอบรมโครงการ “สร้างภูมิคุ้มกัน สานฝันเด็กและเยาวชนไทย” รุ่นที่ 7

สานฝันเยาวชน...
"จิตอาสา ทำความดี คืนสู่สังคม"
ภายใต้การอบรมโครงการ 
"สร้างภูมิคุ้มกัน สานฝันเด็กและเยาวชนไทย" รุ่นที่ 7


สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จัดกิจกรรม “จิตอาสา ทำความดี คืนสู่สังคม”ภายใต้การอบรมโครงการ “สร้างภูมิคุ้มกัน สานฝันเด็กและเยาวชนไทย” รุ่นที่ 7ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมหลักสูตร “สร้างภูมิคุ้มกันสานฝันเด็กและเยาวชนไทย”รุ่นที่ 7โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออบรมและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมในการแข่งรถในทาง ให้คำแนะนำแนวทางกับผู้ปกครอง ในมิติใหม่ การโค้ชโดยวิทยากรชั้นนำ รวมทั้งให้ความรู้ผ่านกิจกรรมหลากหลาย และบุคคลต้นแบบประเทศชาติ ในการจัดการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว เพื่อสร้างแรงกระตุ้นและแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนคืนสู่สังคมด้วยพลังสร้างสรรค์ เพิ่มความผูกพันในครอบครัว รวมทั้งปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชนต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
 โดยวันนี้ (12ก.พ.62) พล.ต.ท.สุรเชษฐ์  หักพาล ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้มอบหมายให้ พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์ ผบก.จร. พร้อมด้วย พ.ต.อ.ชัชชัย สำเนียง ผกก.5 บก.จร.,พ.ต.ท.เจษฎา ยางนอก รอง ผกก.2 บก.จร. ร่วมเปิดกิจกรรม “จิตอาสา ทำความดี คืนสังคม” ภายใต้โครงการ “สร้างภูมิคุ้มกัน สานฝันเด็กและเยาวชนไทย” รุ่นที่7 โดยได้พาผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้มาร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และฉีดน้ำลดค่าฝุ่นละออง PM2.5 เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดความรับผิดชอบ ความเสียสละต่อสังคม อย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักให้เด็กและเยาวชนมีจิตอาสา ไม่เพิกเฉยต่อการช่วยเหลือสังคม โดยสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เพื่อฝึกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือผู้อื่น และพัฒนาไปสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม“จิตอาสา ทำความดี คืนสังคม” ประกอบด้วย คณะทำงานโครงการอบรม “สร้างภูมิคุ้มกัน สายฝันเด็กและเยาชนไทย” ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ทีมโค้ชเพื่อชีวิต คณะทำงาน และเด็กและเยาวชนโครงการอบรมหลักสูตร “สร้างภูมิคุ้มกัน สานฝันเด็กและเยาวชนไทย” รุ่นที่ 7 รวมทั้งสิ้น 50 นาย เพื่อร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์อีกมากมาย