Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS
กำลังแสดงโพสต์จาก เมษายน, 2021แสดงทั้งหมด

นายจีนัฏฐ์ สีชมพู พร้อมคณะเข้าเยี่ยมและมอบกระเช้าประธานคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจท้องถิ่น

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (สร.ปณท.) ร้องสื่อมวลชน กรณีบริหารงานของไปรษณีย์ไทยขาดทุน และการสรรหา กจป. ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ,