Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

"กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น!! ร่วมปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 /สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.ขอนแก่น

"กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น!!
ร่วมปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 /สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.ขอนแก่น


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 15.00 น.
พ.อ.คณธัช ชนะกาญจน์
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก. (ท.) 
ร่วมปล่อยแถวปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.ขอนแก่น เพื่อตรวจค้นหายาเสพติดและสิ่งของต้องห้าม รวมทั้งการสุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด ตามนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โดยมี ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผวจ.ขก./ผอ.ศอ.ปส.จ.ขก. เป็นประธานพิธีฯ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4  ขอนแก่น ผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย ยาเสพติดสิ่งของต้องห้าม ในการปฏิบัติครั้งนี้ได้มีหน่วยงานต่างๆ จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ขจัดปัญหายาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามทุกอย่าง ซึ่งจะดำเนินการขยายผลในเป้าหมายต่อไปในทุกพื้นที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น