Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

นางสาวธิมล(ม่อน) ไตรรัตน์วิโรจน์ เบอร์ 6 ผู้สมัคร ส.ส.กทม.เขต 3 บางคอแหลม-ยานนาวา เข้าพื้นที่พบปะประชาชน !!

นส.ธิมล (ม่อน) ไตรรัตน์วิโรจน์
 เบอร์ 6 ผู้สมัคร ส.ส.กทม.เขต 3 
พรรคท้องถิ่นไท บางคอแหลม-ยานนาวา เข้าพื้นที่พบปะ ปชช. !!


เมื่อเวลา 16.30 น.
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
นางสาวธิมล(ม่อน) ไตรรัตน์วิโรจน์
เบอร์ 6 ผู้สมัคร ส.ส.กทม.เขต 3
พรรคท้องถิ่นไท พร้อมด้วยทีมงานและพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขต 3 พื้นที่เลือกตั้ง ที่ชื่นชอบ ท่าน ชัชวาลล์ คงอุดม (ชัช เตาปูน) หัวหน้าพรรคท้องถิ่นไท ได้เข้าพื้นที่ในเขต 3 เพื่อพบปะพ่อแม่พี่น้องประชาชนพื้นที่บางคอแหลมและยานนาวาเดินหาเสียงในซอยอยู่ดีและตลาดบ้านใหม่และเชิญชวนให้ออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งใน
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2562 นี้

โดยตลอดทางในการเดินพบปะพ่อแม่พี่น้องประชนชน ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี พ่อแม่พี่น้องประชาชนก็มีความน่ารักและเป็นกันเอง จากการพบปะพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนต่างรู้สึกดีใจที่ นางสาวธิมล (ม่อน) ได้มาลงสมัครเลือกตัังในครั้งนี้ เนื่องด้วย นางสาวธิมล(ม่อน) เป็นบุคคลที่มีใจโอบอ้อมอารีย์ชอบช่วยเหลือสังคม อีกทั้งยังเป็นห่วงในเรื่องของความเป็นอยู่และรายได้ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเวลานี้อยู่ในช่วงฝืดเคือง จึงได้อาสาที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขและดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขต 3 บางคอแหลม-ยานนาวา อีกทั้งนโยบายของพรรค ซึ่งนำโดย นายชัชวาลล์ คงอุดม(ชัชเตาปูน)หัวหน้าพรรคท้องถิ่นไทก็ได้วางนโยบายไว้ดังต่อไปนี้ !! 4 โชว์ชัดเจนเพื่อคนไทย ชัดเจนพลเมืองต้องใหญ่กว่านักการเมือง สร้างความเสมอภาคให้ประชาชนมีอำนาจ ตรวจติดตามการทำงานของนักการเมืองและหน่วยงานราชการของรัฐ Shutdown ยาเสพติด จับจริงลุยจริงภายใน 1 ปีกวาดล้าง ลงโทษผู้ค้าผู้เสพแก้กฎหมาย ให้ตัวแทนชุมชนมีอำนาจสอดคล้องและจับกุม ช่วงชิงอํานาจประกันสินค้าการเกษตรเป็นหน้าที่ของชุมชนท้องถิ่น ติดตั้งกองทุนยกระดับราคาสิ้นค้าระดับราคาสินค้าเกษตรโดยประชาชนทำหน้าที่แทนรัฐเพื่อความรวดเร็วในการ แก้ไขปัญหา ของเกษตรกรในท้องถิ่น ชี้นำสร้างเถ้าแก่น้อยในวัยเรียนจัดให้มีหลักฐานจัดให้มีหลักสูตรการเรียนตาม ความถนัดและมีกองทุนสร้างอาชีพในวัยเรียน
8จ.
จริงใจ
เพิ่มพลังองค์กรท้องถิ่นพัฒนาสังคมฐานราก
จริงจัง
สร้างองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 19 จังหวัดแต่ท้องถิ่นเพิ่มรากแก้วประเทศไทย
จัดตั้ง
เปลี่ยนชีวิตคนกทม.
จัดสรร
นำที่ดินของรัฐ1ล้านไร่ให้เกษรตรกรใช้ประโยชน์ผลิตอาหารปลอดภัย
จัดการ
สร้างเครือข่ายน้ำใต้ดิน 7,255 ตำบลให้เกษตรกรมีน้ำเพราะปลูกตลอดปี
จัดหา
พัฒนาท้องถิ่นได้เรียนฟรีหลายภาษา
จัดสร้าง
ศูนย์ส่งเสริมธุรกิจแบบครบวงจร
ไม่แบ่งพรรค พวก รุ่น เหล่า สี สถาบัน จะแบ่งเฉพาะคนดี  คนเลว ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ทุกชนชั้น และต้องให้ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรมได้อย่างเสมอภาค !!
จากนโยบายทั้ง 4ช. 8จ. นี้เป็นสิ่งที่รอคอยของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทย และในโอกาสนี้นับว่าเป็นพรรคที่เป็นความหวังของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ !!
นางสาวธิมล(ม่อน) ได้ฝากถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ถึงเวลาแล้วที่จะออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนในการเลือกตั้งในครั้งนี้ ในเขต 3 บางคอแหลม-ยานนาวา เข้าคูหากาเบอร์ 6 แล้วพ่อแม่พี่น้องจะได้ท่าน ชัชวาลล์ คงอุดม(ชัชเตาปูน) เข้ามาเป็นนายกและจะได้ปลดล็อคประเทศไทยให้เดินหน้าต่อไปสู่ประชาคมโลกอย่างมั่นคง !!