Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

ขอเชิญร่วมงาน พิธีบวงสรวง สร้างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นจักรพรรดิมหาราช

ขอเชิญร่วมงาน พิธีบวงสรวง 
สร้างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสิน๚
รุ่นจักรพรรดิมหาราช วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 08.00 น.
ณ.บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
(วงเวียนใหญ่)