Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง ประกอบพิธีเวียนธูปเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2562

มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง 
ประกอบพิธีเวียนธูปเนื่อง
ในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2562


วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 23.30 น
ณ ศาลเจ้าไต่ฮงกง มูลนิธิปอเต็กตึ๊งพลับพลาไชย กรุงเทพ๚
มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง โดย
คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์
ประธานกรรมการ
เป็นประธานในพิธีเวียนธูปเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2562
เพื่อตั้งจิตอธิษฐานขอพรให้ตนเองและครอบครัวโชคดีตลอดปีใหม่พร้อมด้วยคุณสัก กอแสงเรือง
กรรมการตรวจสอบ
คุณจารุรัตน ์คุณัตถานนท์
กรรมการและรองเลขาธิการ
คุณจินดา บุญลาภทวีโชค
กรรมการและรองเหรัญญิก
คุณสุรพงษ ์เตชะหรูวิจิตร
กรรมการ
คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล
กรรมการ
คุณนิพนธ์ ลีละศิธร
กรรมการ
คุณนิพนธ ์โชคภิรมย์วงศา
กรรมการ
คุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์
ผู้ช่วยกรรมการ
คุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย
ผู้จัดการ,เจ้าหน้าที่บริหาร พนักงานอาสาสมัครและผู้มีจิตศรัทธาร่วมในพิธีจำนวนมาก โดยมีคณะสงฆ์อนัมนิกายจากวัดอุภัยราชบำรุง (วัดญวนตลาดน้อย) เป็นประธานฝ่ายสงฆ ณ ศาลเจ้าไต่ฮงกง มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง พลับพลาไชยกรุงเทพ๚
   พิธีเวียนธูป กำหนดให้จัดขึ้นในคืนวันที่ 8 (วันชิวโป๊ยแม้) ของเทศกาลตรุษจีนช่วงเวลาใกล้เที่ยงคืนต่อวันที่ 9 (วันชิวเก้า) และจะมีการทำบุญที่เป็นกิจกรรมของตรุษจีนไปจนถึงมืดค่ำ
   โดยในปีนี้ วันชิวเก้า จะตรงกับวันพุธ
ที่ 13 กุมภาพันธ์ มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง จึงกำหนดทำพิธีเวียนธูปขึ้นในคืนวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 23.30 น. จะเวียนรอบนอกศาลเจ้า
ไต่ฮงกง เวียนขวาไปตามถนนพลับพลาไชยเข้าถนนยมราชสุขุมเข้าถนนเสือป่าวนกลับมาถนนพลับพลาไชย จนครบ 3 รอบ เพื่อบูชาเทพยดาฟ้าดิน ตั้งจิตอธิษฐานขอพรหลวงปู่ไต่ฮง ให้ปกแค้วคลาดปลอดภัยเป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัวและในวันนี้ทางมูลนิธิ๚ ยังเปิดบริการโต้รุ่ง เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธา ที่ได้สักการะหลวงปู่ไต่ฮง ทำบุญทำบุญพะเก่ง แลกขนมเปี๊ยะและขนมจันอับกับบ้าน รับประทานสาคูสิริมงคล เคาะระฆังทองเพื่อชีวิตสดใสการงานเจริญรุ่งเรืองเหมือนเสียงระฆัง รับหูแดง ประทับยันต์หลวงปู่ ทำบุญบริจาคโลงศพ เขียนใบอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรหรือผู้ล่วงลับไปแล้ว โดยมูลนิธิ๚ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร ร่วมดูแลความสะดวกให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน...