Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

ทีมงานหาเสียง นายสัญญา นิลสุพรรณ ผู้สมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ เขต 3 เบอร์ 1 พรรค พปชร. เร่ง..ชี้แจง กรณีโลโก้ส่วนราชการ ติดรถหาเสียง!!

"ทีมงานหาเสียง นายสัญญา นิลสุพรรณ 
ผู้สมัคร สส.นครสวรรค์ เขต 3 เบอร์ 1 พรรค พปชร. เร่ง..ชี้แจง 
กรณีโลโก้ส่วนราชการ ติดรถหาเสียงวันนี้ 15 กุมภาพันธ์ 2562
นส.พิมพ์ปวีณ์  นิลสุพรรณ ทีมงานหาเสียงของนายสัญญา นิลสุพรรณ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ เขต 3 เบอร์ 1 พรรค พปชร.ได้ทำการชี้แจงในกรณีรถหาเสียงมีโลโก้ส่วนราชการ ตามที่สื่อสังคมออนไลน์ได้ลงรูปรถหาเสียงนั้น โดยในฐานะทีมงานหาเสียงขอชี้แจงว่า รถหาเสียงคันดังกล่าวนั้นเป็นของนางอารมย์ เผือกผู้ เป็นผู้ครอบครองและมีนายอดุลย์ เผือกผู้ และ นายภูวดล ศรีต้น แสดงตัวเป็นผู้ขับขี่โดยได้นำหลักฐานสำเนาทะเบียนและหนังสือมอบอำนาจมาสมัครรับจ้างหาเสียง ทางทีมงานได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้วถูกต้องและประกอบกับเป็นคนในพื้นที่เป็นไปตามนโยบายของทีมงานหาเสียงที่ต้องการรถในพื้นที่มาวิ่งหาเสียงจึงอนุญาติให้วิ่งได้โดยไม่ได้ตรวจสอบตัวรถ  จนกระทั่งได้ทราบว่ารถคันดังกล่าวมีโลโก้เมื่อเห็นภาพจากสังคมออนไลน์ จึงได้ทราบว่ารถคันดังกล่าวมีโลโก้ติดอยู่ จึงได้เรียกมาสอบถามได้ทราบว่ารถคันดังกล่าวนั้น นางอารมย์ เผือกผู้ ได้ซื้อต่อมาจากผู้ประมูลได้จากส่วนราชการแห่งหนึ่ง เมื่อปี 2559 หลังจากนั้นได้ใช้ประกอบอาชีพอยู่ที่ อ.ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ และเมื่อมีการรับสมัครรถวิ่งหาเสียง นายอดุล และ ดล ได้ยืมมารับจ้างวิ่งหาเสียง โดยที่ตัวเองก็ไม่ได้สนใจสังเกตุว่ามีตราของหน่วยราชการติดอยู่ข้างรถ ทางทีมงานหาเสียงจึงได้เรียกมาดำเนินการแก้ไข และขอเรียนให้ทราบว่า ทางทีมงานหาเสียงไม่ได้มีเจตนานำตราสัญลักษณ์หน่วยราชการมาเพื่อใช้ในการหาเสียงดังกล่าว และต้องขออภัยต่อหน่วยราชการและพี่น้องประชาชนทุกๆท่านต่อเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ นส.พิมพ์ปวีณ์  กล่าวทิ้งท้าง