Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

นายก ส.กุ้งไทย เผยเจ้ากระทรวงเกษตรตอบรับ ผลิตกุ้งให้ได้ปีละ 400,000 ตัน ภายใน 2 ปี พร้อมทวงคืน 500,000 ล้านบาท ที่เสียหาย/เสียโอกาสไป พลิกฟื้นอุตฯกุ้ง กลับมาเป็นสินค้าสำคัญ-พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนายเอกพจน์ ยอดพินิจ นายกสมาคมกุ้งไทย พร้อมด้วยผู้แทนอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องตลอดสายห่วงโซ่การผลิต เข้าพบ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อความยั่งยืนของประเทศ ร่วมด้วย นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ , นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รักษาราชการอธิบดีกรมประมง และ นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรฯ

นายเอกพจน์ ยอดพินิจ เปิดเผยว่า นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งของอุตสาหกรรมกุ้งไทย ที่ ฯ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ เล็งเห็นความสำคัญของสินค้ากุ้ง รับปาก ยืนยันช่วยผลักดันเต็มที่เพื่อให้ประเทศไทยสามารถผลิตกุ้งให้ได้ปีละ 400,000 ตันภายใน 2 ปี สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเกษตรฯ ที่สำคัญพร้อมทวงคืน 500,000 ล้านบาท ที่เสียหาย/เสียโอกาสไปอันเนื่องจากการระบาดของโรค พลิกฟื้นอุตกุ้งฯ ให้กลับมาเป็นสินค้าสำคัญของประเทศ  เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย  ด้วยที่ผ่านมา ปี 2553 เคยผลิตได้สูงสุดถึง 640,000 ตัน เป็นผู้นำการผลิตและส่งออกกุ้งของโลก ทำรายได้เข้าประเทศจากส่งออกเป็นมูลค่ากว่า 100,000 ล้านบาท  แต่ปัจจุบันผลิตได้เพียง 280,000 ตัน มูลค่าส่งออก-(ตัวเลข ม.ค.-พ.ย. 2564) อยู่ที่ 43,000 ล้านบาท

ขณะที่ ดร.ผณิศวร ชำนาญเวช นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ยืนยันว่ากำลังการผลิตของโรงงานห้องเย็นแปรรูปกุ้ง ปัจจุบันที่เหลือดำเนินการอยู่ประมาณ 20 แห่ง รวมกับโรงงานฯ ที่อยู่ในสภาพพร้อมที่จะผลิตกุ้งได้อีก 15-30 แห่ง (ที่ตอนนี้หยุดไป) พร้อมรับกุ้งเพื่อแปรรูปส่งออก ได้ถึง 400,000 ตัน คุณภาพกุ้งไทย ยังคงเป็นอันดับหนึ่งของโลก แต่ผู้แปรรูปส่งออกไม่สามารถรับออเดอร์ได้เพราะไม่มั่นใจว่าจะมีกุ้ง ทำให้เสียโอกาสไปเพราะมีผลผลิตไม่เพียงพอ จึงควรเร่งผลักดันให้กลับมาผลิตให้ได้ 


“การเข้าพบพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ และคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ของตัวแทนห่วงโซ่อุปทาน ตลอดสายการผลิตสัตว์น้ำอย่างพร้อมเพรียง นับเป็นนิมิตหมายที่ดีของอุตฯ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศ    ท่านรัฐมนตรีว่าการฯ เปิดโอกาสรับฟังข้อเสนอต่างๆ จากตัวแทนทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่ และยืนยันว่าจะดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ตามข้อเสนอ และมอบหมายให้กรมประมงเร่งดำเนินการ รวมถึงประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยเฉพาะกุ้ง การที่ท่านได้รับปากเข้มแข็ง พร้อมปฏิบัติการเชิงรุก และสนับสนุนความพร้อมแก่เกษตรกร และรูปแบบการเลี้ยงกำจัดโรคกุ้งให้หมดไปอย่างชัดเจน ฯลฯ เพื่อให้ไทยกลับมาเป็นผู้นำการผลิตและส่งออกกุ้งอีกครั้ง ทำให้ชาวกุ้งยิ้มได้ เห็นความหวัง เชื่อมั่นว่าทำได้อย่างแน่นอน”  นายกสมาคมกุ้งไทย กล่าว

ทั้งนี้ ผู้ร่วมหารือ ประกอบด้วย นายบรรจง นิสภวาณิชย์ ประธานสมาพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย นายสมชาย ฤกษ์โภคี นายกสมาคมผู้เลี้ยงกุ้งทะเลไทย นางสาวพัชรินทร์ จินดาพรรณ นายกสมาคมกุ้งตะวันออกไทย นายสมาน พิชิตบัญชรชัย นายกสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาไทย นายสุทธิ มะหะเลา นายกสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย ดร.ผณิศวร ชำนาญเวช นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ตัวแทนสมาคมสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย นายมานิตย์ จิตรชุ่ม นายกสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำ นายชัยภัทร ประเสริฐมรรค ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี นายพรชัย บัวประดิษฐ์ ตัวแทนกลุ่มแปลงใหญ่ปลานิลชลบุรี และคณะ ./


นายเอกพจน์  ยอดพินิจ  -  นายกสมาคมกุ้งไทย  081-9566611


#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย