Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

Virtual Run สานสัมพันธ์ ธรรมศาสตร์- จุฬาฯ FOOTRUN TU-CU (Run a mile, share a smile)


 
​12 กุมภาพันธ์ 2565 : สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เชิญชวนนิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่าทั้ง 2 สถาบัน รวมทั้งประชาชนผู้สนใจออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ครั้งแรกไปด้วยกันกับ  Virtual Run สานสัมพันธ์ ธรรมศาสตร์- จุฬาฯ  ในงาน “Foot Run TU-CU”  ภายใต้แนวคิด “Run a mile, share a smile”  หรือ “ให้ทุกก้าวของคุณ ปันรอยยิ้มไปด้วยกัน”   พร้อมเหรียญรางวัลสุดพิเศษ เสื้อวิ่งรุ่นลิมิเต็ด เอดิชั่น รายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปบริจาคสมทบทุนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครแล้วจนกว่าจะครบจำนวน 20,000 คน ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.footruntucu.com   และ   Line Official Account : footruntucu
 
​นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร นายกสมาคมธรรมศาสตร์ฯ เปิดเผยว่า  งาน Foot Run TU-CU Press Release จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมสร้างประวัติศาสตร์ครั้งแรกของ Virtual Run สานสัมพันธ์ธรรมศาสตร์ - จุฬาฯ Foot Run TU-CU โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างยาวนาน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ร่วมกันทำกิจกรรมที่มั่งสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวมอยู่เสมอ ในโอกาสนี้จึงเป็นอีกครั้งที่ทั้ง 2 สถาบันจะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมที่มีคุณค่ายิ่ง
 
​นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน E-Sports กล่าวว่า  กิจกรรม Foot Run TU-CU  ถือเป็นกิจกรรมครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในการสานสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างจุฬาฯ - ธรรมศาสตร์ รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจได้ร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี โดยกิจกรรมจัดขึ้นในรูปแบบ VIRTUAL RUN ที่ไม่ว่าผู้เข้าร่วมจะอยู่ที่ใดก็สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้ โดยใช้นาฬิกาอัจฉริยะ หรือสมาร์ทโฟนในการบันทึกผลการเดินหรือวิ่ง และเก็บเป็นหลักฐานไว้เพื่อส่งผลการวิ่งเข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกระยะทาง
 
​ทั้งนี้ เปิดรับสมัครสถาบันละ 10,000 คน รวมทั้งหมด 20,000 คน หลังจากเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา มีนิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่าทั้ง 2 สถาบัน รวมทั้งประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแล้วกว่า 3,000 คน และจะเปิดรับจนกว่าจะครบจำนวน  โดยกำหนดช่วงระยะเวลาในการสะสมระยะทางและส่งผล ระหว่างวันที่ 15 – 31 มีนาคม 2565  โดยเปิดรับสมัครใน 3 ประเภท ได้แก่ 1.ประเภทนิสิต/นักศึกษา ไม่จำกัดรุ่นอายุ ค่าสมัคร 390 บาท 2.ประเภทศิษย์เก่า ภาคีเครือข่าย และประชาชนทั่วไป ค่าสมัคร 490 บาท และ 3.ประเภท VIP ค่าสมัคร 1,500 บาท ซึ่งจะแบ่งประเภทการสมัครออกเป็น 5 รุ่นอายุ ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี , รุ่นอายุ 30 – 39 ปี , รุ่นอายุ 40 – 49 ปี , รุ่นอายุ 50 – 59 ปี และรุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป
 
​ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน จะได้รับของที่ระลึกเป็นเสื้อที่ระลึกคนละ 1 ตัว สีตามสถาบันที่ตนเองเลือก เหรียญที่ระลึกที่มีสัญลักษณ์ของทั้งสองสถาบันอยู่ในเหรียญเดียว และ E-BIB ที่เป็นเลขประจำตัวของตัวเอง ไว้ใช้ในการบันทึกระยะทาง โดยเมื่อมีการเข้าร่วมกิจกรรมและส่งผลการร่วมกิจกรรมทุกครั้ง จะได้รับ E-Cer แสดงระยะทางรวมที่เข้าร่วมกิจกรรม ส่วนการสมัครประเภท VIP นอกจากจะได้รับเสื้อของทั้งสองสถาบันแล้ว จะได้รับของที่ระลึกพิเศษ คือ กระบอกน้ำรักสุขภาพ และถุงผ้ากันน้ำรักษ์โลกอีกด้วย
 
​ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Foot Run TU-CU เปิดรับสมัครมาตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไปจนกว่าผู้สมัครจะครบจำนวน ผ่านช่องทางเว็บไซต์  www.footruntucu.com   Line Official Account : footruntucu

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย