Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

"พุทธศาสนิกชน คณะศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายพระพุทธรูป พระมหาจักรพรรดิ แด่พระอโกโส ภิกฺขุ ในโครงการ "พลิกฟื้นคืนพุทธ สุวรรณภูมิ สู่พุทธภูมิ!!วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น.ณ หอบุพการี ศูนย์ธรรมศึกษาและปฏิบัติธรรม สมโภช 80 ปี วัดธาตุทอง พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เนื่องในวันมาฆบูชา เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 โดย พุทธศาสนิกชน คณะศรัทธา โดยมี ชมรมช่วยเหลือเกษตรกรไทยแบบยั่งยืน สนับสนุนและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ไทย นำโดย ดร.อ็อด โพธิ์เงิน ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พร้อมด้วย นาวาอากาศตรีหญิง จุฑาทิพย์ บุญยฤทธิ์, เรืออากาศตรีหญิง บุษยมาส บุญยฤทธิ์ รวมทั้ง คณะผู้บริหาร บริษัท J.K.ASIA ผู้ผลิต และผู้จำหน่าย ข้าวตราใบเงิน และวัสดุอินทรีย์ปรับปรุงดิน “ต้าถง”พร้อมทั้ง พ.ต.อ.ณรงค์ ธนานันทกุล รอง ผบก.ตชด.ภ.1, คุณรดา แมนมาศวิหค ตัวแทน อ.เบญจ วรชัยกมล หัวหน้าคณะศิษย์มีครูฯ ผู้ดูสถานสวดมนต์สาขาพุทธพรหมปัญโญ(วัดถ้ำเมืองนะ) สาขา1 และสาขา 2 และผู้ได้รับมอบหมายให้ดูแลสถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ สาขา กบินทร์บุรี รวมทั้ง องค์กร ต่างๆ เช่น สมาคมทหารสันติภาพ,องค์กรการร่วมมือฑูต ระหว่างประเทศ DCO, และมูลนิธิ IIDF 

ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ ถวายพระพุทธรูป พระมหาจักรพรรดิ สูง 29 นิ้ว จำนวน 3 องค์ รวมทั้งพระพุทธรูป พระเปิดโลก จำนวน 1 องค์ หลวงพ่อทันใจ สูง 14 นิ้ว จำนวน 1องค์ ,ข้าวสารตราใบเงิน จำนวน 90 กก.และ น้ำดื่มตราใบเงิน จำนวน 240 ขวด ถวายให้แด่ พระอโกโส ภิกฺขุหรือ พระกากัน มาลิค ดารานำในบท เจ้าชายสิทธัตถะ ในหนังศรีลังกา เรื่องศรีสิทธัตถะ โคตมะ ในโครงการ "พลิกฟื้นคืนพุทธ สุวรรณภูมิ สู่พุทธภูมิ" 

สำหรับโครงการ "พลิกฟื้นคืนพุทธ สุวรรณภูมิ สู่
พุทธภูมิ"ซึ่งพระอโสโก ภิกฺขุ (กากัน มาลิค) ได้ร่วมกับ มิตรสหาย เครือข่ายสหายธรรมในไทยได้ก่อตั้ง "ชมรมไตรรัตนภูมิ" ร่วมกับ เพื่อนคนไทย โดยอยากพลิกฟื้นศาสนาพุทธในอินเดีย จึงจัดทำโครงการ "บริจาคพระพุทธรูป 84,000 องค์" เพื่อนำไปถวายและมอบให้ วัดพุทธ ชุมชนชาวพุทธ หน่วยงาน องค์กร ต่างๆ ในประเทศอินเดีย เป็นลำดับต่อไป