Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

"ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ พร้อมด้วย ส.ส.3 จังหวัด ลงพื้นที่สำรวจฝายวังยาง-หนองขวัญ และฝายวังบัว กั้นแม่น้ำปิง พังเสียหาย พร้อมเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน!!


วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.20 น.ที่ ต.วังยาง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร โดยดร.หิมาลัย ผิวพรรณ พร้อมด้วย นายสัญญา นิลสุพรรณ ส.ส.นครสวรรค์ เขต 3 ,นายสุรชาติ ศรีบุษกร ส.ส.พิจิตร เขต 3 ,นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ ส.ส.กำแพงเพชร เขต 2,นายอนันต์ ผลอำนวย ส.ส.กำแพงเพชร เขต 3,นายปริญญา ฤกษ์หร่าย ส.ส.กำแพงเพชร เขต 4,น.อ.ชัยสม ร่มโพธิ์ทอง ผู้อำนวยการกองข่าว และคณะ ร่วมลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย ของฝายกั้นน้ำชั่วคราว วังยาง-หนองขวัญที่พังทลาย เมื่อวันที่ 14 ก.พ.65 ที่ผ่านมา เสียหายหนัก พร้อมร่วมหาทางซ่อมแซม แก้ไขอย่างเร่งด่วน

โดยมี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ อาทิ นายบรรจง วงค์มา ผอ.วังยาง-หนองขวัญ, สบ.อภินันท์ จ่าพันดุงหัวหน้าฝ่าย สบ 3.สท. สถาพร วายุภาพ ,นายชิต ชาวโพงพาง ,นายบุญทวี สายคำกอง หัวหน้าฝ่าย สบ 3(คบ วังยาง), นายก อบต.และ คณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ใน ต.บึงปลาทู ต.ด่านช้าง ต.หนองตางู ต.ตาขีด ต.ตาสัง เจริญผล หนองกรด อ.บรรพตพิสัย และ ต.ระหาร กำแพงเพชร และ ผู้นำและตัวแทนเกษตรกรผู้ใช้น้ำ จ.นครสวรรค์ จ.พิจิตร จ.กำแพงเพชร ร่วมให้การต้อนรับพร้อมร่วมเดินสำรวจฝายกั้นน้ำชั่วคราวดังกล่าว

หลังจากนั้น ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ และนายสุรชาติ ศรีบุษกร ส.ส.พิจิตร เขต 3 พร้อมคณะได้ร่วมเดินทางไปยัง ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร เพื่อสำรวจความเสียหาย ของฝายชั่วคราววังบัว ที่พังทลาย เมื่อวันที่ 23 ม.ค.65 ที่ผ่านมา โดยมีนายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ส.ส.เขต 2 กำแพงเพชร พร้อมด้วย นายจักร แสงเมลล์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเทพนคร พร้อมคณะ รวมทั้ง เกษตรกร ตำบลหนองโสน ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร กลุ่มผู้ใช้น้ำตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมให้การต้อนรับ 

สำหรับฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ และฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว จังหวัดกำแพงเพชร ที่ทรุดตัวพังเสียหาย ส่งผลให้ระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็ว หลังสำรวจความเสียหายของฝายกั้นน้ำชั่วคราว ทั้ง 2 แห่ง ดร.หิมาลัย พร้อมด้วย ส.ส.ทั้ง 3 จังหวัด รวมทั้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมหารือเพื่อเร่งดำเนินการหาทางซ่อมแซมแก้ไขฝายกั้นน้ำชั่วคราวดังกล่าว อย่างเร่งด่วน เพื่อใช้เก็บน้ำหลังพ้นหน้าน้ำไปแล้ว เพื่อไม่ให้ชาวบ้านสองตำบลและพื้นที่ใกล้เคียงต้องประสบปัญหาภัยแล้งในปี 2565 และในอนาคตอีกด้วย