Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

"พิธีเปิด"ชมรมช่วยเหลือเกษตรไทยแบบยั่งยืน สนับสนุนและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ไทย" อ.นาแก จ.นครพนม!!เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ สำนักงานชมรมช่วยเหลือเกษตรไทยแบบยั่งยืน สนับสนุนและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ไทย ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

ได้จัดพิธีเปิดชมรมช่วยเหลือเกษตรไทยแบบยั่งยืน สนับสนุนและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ไทย โดยมี ดร.อ็อด โพธิ์เงิน ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีและกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย นาวาอากาศตรีหญิง จุฑาทิพย์ บุญยฤทธิ์ รวมทั้ง คณะผู้บริหาร บริษัท J.K.ASIA ผู้ผลิต และผู้จำหน่าย ข้าวตราใบเงิน และวัสดุอินทรีย์ปรับปรุงดิน “ต้าถง” และคณะกรรมการบริหารชมรมช่วยเหลือเกษตรกรอินทรีย์ไทยแบบยั่งยืน สนับสนุนส่งเสริมเกษตรกรไทย เข้าร่วมพิธีฯอย่างพร้อมเพรียง 

โดยมีนายบัญชา มาตย์วังแสง ที่ปรึกษาชมรมช่วยเหลือเกษตรกรไทยแบบยั่งยืน สนับสนุนและส่งเสริมการเกษตรกรอินทรีย์ไทย เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมทั้ง หน่วยงานราชการ องค์กร และ พี่น้องชาวเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอนาแก ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมพิธีเปิดชมรมช่วยเหลือเกษตรไทยแบบยั่งยืน สนับสนุนและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ไทยอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้ง พาคณะเยี่ยมชมสำนักงานและเยี่ยมชมแปลงสาธิตฟาร์มโซล่าเซลส์ อีกด้วย

นอกจากนี้ นาวาอากาศตรีหญิง จุฑาทิพย์ บุญยฤทธิ์ พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร บริษัท J.K.ASIA ผู้ผลิต และผู้จำหน่าย ข้าวตราใบเงิน และวัสดุอินทรีย์ปรับปรุงดิน “ต้าถง”ได้สนับสนุนเงินเป็นจำนวน 20,000 บาท ให้กับชมรมช่วยเหลือเกษตรไทยแบบยั่งยืน สนับสนุนและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ไทย เพื่อนำไปใช้เป็นประโยชน์ในชมรมฯต่อไป

ด้านนายบัญชา มาตย์วังแสง ที่ปรึกษาชมรมช่วยเหลือเกษตรกรไทยแบบยั่งยืน สนับสนุนและส่งเสริมการเกษตรกรอินทรีย์ไทย กล่าวว่า"ในการจัดตั้งชมรมช่วยเหลือเกษตรกรไทยแบบยั่งยืนสนับสนุนและส่งเสริมอินทรีย์ไทยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ บนพื้นฐานด้านเศรษฐกิจพอเพียงเคียงข้างประชาชน เพราะผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่หนึ่ง ประโยชน์ส่วนตนมาเป็นที่สอง ชมรมจัดตั้งขึ้นเพื่อจะมีกิจกรรมในการสนับสนุนส่งเสริมเกษตรอินทรีย์โดยการจัดแปลงสาธิตการเกษตรบนเนื้อหาที่ 30 ไร่ โดยใช้เกษตรอินทรีย์ในการจัดกิจกรรม ซึ่งทางชมรมมีการใช้โซล่าเซลล์ ซึ่งสามารถจะนำแสงอาทิตย์มาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้านำมาประยุกต์ใช้ในชมรม เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรและผู้สนับสนุนที่สนใจในกิจกรรมของชมรมได้รับตลอด โดยการพัฒนาความรู้ต่างๆเพื่อเข้าสู่มาตรฐานการเป็นเกษตรกรไทยแบบยั่งยืนตามวัตถุประสงค์ของชมรม"

ด้าน ดร.อ็อด โพธิ์เงิน ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กล่าวว่า"สำหรับการเปิดชมรมช่วยเหลือเกษตรกรไทยแบบยั่งยืนสนับสนุนและส่งเสริมอินทรีย์ไทย จังหวัดนครพนม ครั้งนี้ ต้องขอชื่นชมคณะทำงาน รวมทั้งผู้ร่วมงานและเกษตรกรทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดงานวันนี้ได้สมบูรณ์แบบ กิจกรรมชมรมเกษตรกรแบบยังยืนสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ที่จัดขึ้นที่จังหวัดนครพนมแห่งนี้ มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ ให้แก่พี่น้องเกษตรกร ตามนโยบายของรัฐบาล 

โดยเฉพาะในด้านการส่งเสริมให้เกษตรกร รวมตัวกันเป็นชมรมเกษตรกรที่เข้มแข็ง และเชื่อมโยงเกษตรกรอินทรีย์ไทยในทุกระดับให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย การนำโซล่าเซลล์มาใช้ในการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงให้ประชาชนชาวไทยได้อยู่อย่างพอเพียงและเกิดความยั่งยืน สามารถประกอบอาชีพหลัก ส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรต่อไป"ดร.อ็อด ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย