Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

"เสมา 3 ลุยสุพรรณบุรีเปิดงานวันการศึกษาเอกชนภาคกลาง ครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด “เร่งเครื่องการศึกษาเอกชน สู่ Next Normal”วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นประธานเปิดงาน"วันการศึกษาเอกชนภาคกลาง ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565" ภายใต้แนวคิด “เร่งเครื่องการศึกษาเอกชน สู่ Next Normal”

พร้อมด้วย ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) นายประยูร หรั่งทรัพย์ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) 

โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ดร.วีระ ทวีสุข  ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ผศ.ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (นายกสมาคม ปส.กช.)  น.ส.กฤช ไวยากรณ์ อุปนายกภาคกลางสมาคม ปส.กช.ดร.ปราณี พงษ์สุพรรณ ประธาน ปส.กช.จังหวัดสุพรรณบุรี คณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ภาคกลางร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมในพิธี ณ โรงแรมเลิศธานี อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ กล่าวว่า วันการศึกษาเอกชนได้กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อให้ผู้บริหาร และคุณครูโรงเรียนเอกชน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางวิชาการ และในปีนี้ดำเนินการจัดขึ้น 5 ภาค คือ ภาคเหนือ 17 จังหวัด จัดงานวันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ จังหวัดกำแพงเพชรภาคกลาง 18  จังหวัด จัดงานวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
ภาคตะวันออก 8 จังหวัด จัดงานวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ จังหวัดระยอง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21 จังหวัด จัดงานวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2565 ณ จังหวัดอุบลราชธานี และภาคใต้ 14  จังหวัด จัดงานวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2565 ณ จังหวัดภูเก็ต

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 31 รายการ  79 การแข่งขัน โดยทำการแข่งขันมาตั้งแต่วันที่ 22-23, 29 และ 31 มกราคม 2565 และช่วงบ่ายวันนี้ยังมีการเสวนาวิชาการ เรื่อง  “NEXT NORMAL”  กับการจัดการศึกษาเอกชน”
 
ด้าน นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการ กช. กล่าวทิ้งท้ายว่า ในการจัดงานในวันนี้มีการมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ ศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 17 รางวัล  ประธาน ปส.กช. 34 รางวัล  รางวัลผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่นประจำปี 2565 จำนวน 15 รางวัล  รางวัลเข็มสดุดีทองคำผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษาเอกชน 3 รางวัล  รางวัลนักเรียนเอกชนผู้สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ 9 รางวัล  รางวัลสดุดีครูเอกชน 15 รางวัล  รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษาเอกชน 37 รางวัล  และรางวัลเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยช์ต่อการศึกษาเอกชน 14 รางวัล และภายในงานได้มีการส่งมอบธงให้กับจังหวัดลพบุรีเพื่อเป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันการศึกษาเอกชน ในปี 2566 ต่อไป