Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลพบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมกันนำข้าวสาร ออกแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ 2 ตำบลที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19


   นางอรพิน  จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมกันนำข้าวสาร(หอมประทุม)จำนวน 14,376 ถุงๆละ5 กิโลกรัมออกแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 จนไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพในชีวิตประจำวันเพื่อหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวได้ตามปกติ จึงทำให้ความเป็นอยู่ของประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีนางอรพิน  จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี  จึงได้มีความห่วงใยกับความเป็นอยู่ของประชาชนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19อยู่ในขณะนี้จึงได้มีการนำเอาข้าวสารซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีพของประชาชนทุกคนและเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวของประชาชนทุกครัวเรือนให้อยู่ดี กินดีอยู่อย่างมีความสุข

    โดยประชาชนทุกคนที่เดินทางมารับข้าวสารในวันนี้จะต้องมีการสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอลฺฮอล์ผ่านจุดคัดกรองตรงที่ทางเจ้าหน้าที่จัดไว้ ก่อนที่จะเข้าไปนั่งรอรับข้าวสารภายในที่นั่งซึ่งมีการจัดระยะห่างประมาณ1เมตรเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19ทุกครัวเรือนจะได้รับข้าวสารคนละ 3 ถุงจำนวน 15 กิโลกรัม โดยมีเจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่มาคอยอำนวยความสะดวกและช่วยคนเฒ่าคนแก่ยกข้าวสารไปส่ง ท่ามให้บรรยากาศโดยรวมมีแต่รอยยิ้มอย่างมีความสุขของประชาชน  สำหรับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ยังคงนำข้าวสารออกแจกจ่ายให้กับประชาชนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 อย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ทุกอำเภอของจังหวัดลพบุรีจนครบถ้วน//จันทร์ธิมา-อนันต์ จ.ลพบุรี Thailand report online