Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

"เสมา 3 เป็นประธานเปิดงาน "วันการศึกษาเอกชนภาคตะวันออก ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565" ภายใต้แนวคิด “การศึกษาเอกชนยกกำลังสาม สู่วิถีใหม่”


วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นประธานเปิดงาน"วันการศึกษาเอกชนภาคตะวันออก ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565" ภายใต้แนวคิด “การศึกษาเอกชนยกกำลังสาม สู่วิถีใหม่” พร้อมด้วย นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ผศ.ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (นายกสมาคม ปส.กช.)  


โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายสุทธิวัฒน์ มาศพันธุ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ศึกษาธิการภาค 8 และ 9 ศึกษาธิการจังหวัด ประธาน ปส.กช. ประธาน ปส.กช.นอกระบบ และผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชน ในพื้นที่ภาคตะวันออก 8 จังหวัดให้การต้อนรับพร้อมทั้งเข้าร่วมงาน 
          
สำหรับวันการศึกษาเอกชนได้กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อให้ผู้บริหาร และคุณครูโรงเรียนเอกชน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางวิชาการ มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 30 รายการ 79 การแข่งขัน โดยเริ่มแข่งขันวันที่ 22-23, 29 และ 30 มกราคม 2565 และเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 17 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้มีการบรรยาย เรื่อง “Inspiration is rare and real ยากที่จะพบแรงบันดาลใจ...ง่าย...ที่จะทำให้เป็นจริง” โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์  อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ในการนี้ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ.ได้มอบเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติ ดังนี้
- รางวัลเข็มสดุดีทองคำผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษาเอกชน  จำนวน 3 รางวัล
- รางวัลสดุดีครูเอกชน ประจำปี 2565 จำนวน 1 รางวัล
- รางวัลผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น ประจำปี 2565 จำนวน 113 รางวัล
- รางวัลครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น ประจำปี 2565 จำนวน 4 รางวัล
- รางวัลเจ้าหน้าที่โรงเรียนเอกชนดีเด่น ประจำปี 2565 จำนวน 3 รางวัล
- รางวัลนักเรียนเอกชนผู้สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ จำนวน 1 รางวัล 

พร้อมทั้งร่วมเป็นสักขีพยานและร่วมส่งมอบธงให้จังหวัดปราจีนบุรีเป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันการศึกษาเอกชน ในปี 2566 ต่อไป