Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

ศิษย์ลุงเอก “สสสส.” สถาบันพระปกเกล้า ร่วมบุญกฐินวัดโตนด (หลวงพ่อสำเร็จ)

ศิษย์ลุงเอก “สสสส.” สถาบันพระปกเกล้า ร่วมบุญกฐินวัดโตนด (หลวงพ่อสำเร็จ) ระดมทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ด้านคณะสงฆ์แจกกล้วยหอมทอง ได้อิ่มท้องเสริมโชคลาภ 

วันที่ 15 ตุลาคม ที่ลานหินโค้ง ภายในวัดโตนด (หลวงพ่อสำเร็จ) ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ได้มีพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ปีนี้โดยการนำของ ดร.สณทรรศน์-รศ.ดร.สุชาดา นันทะไชย ประธานทอดกฐิน พร้อมคณะ พลเอกเอกชัย ศรีวิลาส โดยนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข (สสสส.) รุ่น 1-12 สถาบันพระปกเกล้า พลเรือโท นฤดม-คุณพิมพ์สิริ สอาดเย็น และน้องๆ นายสันติ-นางวลีรัตน์ ปิยะทัต นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ และนางสาวนพวรรณ กาญจนะวรรณ รองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และพุทธศาสนิกชน ร่วมทอดกฐินสามัคคีอย่างคับคั่ง 

โดยมี พระปลัดสุรเชษฐ์ สุรเชฏฺโฐ
เจ้าอาวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้มีการแห่ผ้ากฐินรอบอุโบสถ ก่อนพิธีถวายผ้ากฐิน แด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อเป็นการฉลอง สำหรับยอดรวมเงินทำบุญทอดกฐินเพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม เป็นเงิน 7,010,194 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน) 

สำหรับท่านที่ประสงค์ จะร่วมบริจาค เพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเพิ่มเติม สามารถเพิ่มบุญโครงการสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ได้ที่ ธนาคารออมสิน สาขาบางกรวย ชื่อบัญชี     วัดโตนด ธนาคารออมสิน เลขบัญชี 055160429597 และสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าอาวาส พระปลัดสุรเชษฐ์ สุรเชฏฺโฐ,ดร. โทร. 082-333-0444

พระปลัดสุรเชษฐ์ สุรเชฏฺโฐ กล่าวว่า ด้วยวัดโตนดมีวัตถุประสงค์สร้าง
ศาลาปฏิบัติธรรมเพื่อใช้เป็นสถานที่ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โดยการปรับปรุงจากศาลาการเปรียญหลังเก่า ซึ่งมีอายุการ
ใช้งานเป็นเวลาร่วม 30 ปี มีสภาพชำรุดทรุดโทรมจากการใช้งานมายาวนาน ได้สร้างความลำบากให้กับภิกษุสงฆ์ พุทธศาสนิกชนในการปฏิบัติธรรม ซึ่งทางวัดต้องเร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ พร้อมเปิดรับพุทธศาสนิกชนในการปฏิบัติธรรม 

จึงขอเจริญพรไปยังสาธุชนที่มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา ที่ประสงค์จะร่วมบริจาค เพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเพิ่มเติม สามารถเพิ่มบุญโครงการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมได้ที่ ธนาคารออมสิน สาขาบางกรวย ชื่อบัญชี วัดโตนด ธนาคารออมสิน เลขบัญชี 055160429597 และสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าอาวาส พระปลัดสุรเชษฐ์ สุรเชฏฺโฐ,ดร. โทร. 082-333-0444

สำหรับประเพณีการทอดกฐิน ในแต่ละปีกำหนดให้มีการจัดทอดกฐินขึ้นภายใน 1 เดือน หลังประเพณีออกพรรษา โดยวัดที่จะสามารถรับกฐินได้ ต้องมีพระภิกษุจำพรรษาโดยไม่ขาดพรรษาเลย ไม่ต่ำกว่า 5 รูป และแต่ละวัดสามารถรับกฐินได้ปีละ 1 ครั้ง การทอดกฐินเป็นกาลทาน ตามพระวินัยกำหนดกาลไว้ คือตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 1

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคีครั้งนี้ ได้มีชาวบ้าน  และผู้ที่ศรัทธา ได้นำอาหารคาว หวาน และเครื่องดื่ม มาออกร้านจำนวนมาก ขณะที่ พระมหาธนัฑฒ์เดช อคฺคธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดชลประทานรังสฤษดิ์  นำกล้วยหอมทองจำนวน 100 หวี มาแจกให้กับผู้ที่มาร่วมงานบุญ นำไปรับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคล

นอกจากนี้พิธีทอดกฐินสามัคคีแล้ว ทางวัดยังจัดประเพณีแข่งขันเรือประจำปี ประเภทเรือบด เรือสำปั้ม และเรือห่วงยาง เป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมสืบสาน ส่งต่อประเพณีกฐินแข่งเรือ ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงาม ที่สะท้อนอัตลักษณ์ วิถีสายน้ำของชาวบางกรวย ให้เป็นมรดกของลูกหลาน ซึ่งสร้างความสนุกสนาน และสัมพันธ์อันดีในชุมชน