Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

รวมพลังสร้างความหวังใหม่แก่เยาวชนบ้านมูลนิธิบ้านพระพร

ปนป. 12 กลุ่มวัว สถาบันพระปกเกล้า รวมพลังสร้างความหวังใหม่แก่เยาวชนบ้านมูลนิธิบ้านพระพร

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2565 - นักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 12 (ปนป.12)  “กลุ่มวัว” จากสถาบันพระปกเกล้า นำทีมโดย นายชลัฐ รัชกิจประการ,พันตรีบดินทร์ สิงห์ไพร,นายพงศ์ศรัณย์ อัศวชัยโสภณ,นางสาวสนติกาญจน์ กลิ่นสุวรรณ,นายสิทธิโชติ สุนทรถาวรวงศ์,นางสาวสุธาทิพย์ ตุลยานันต์,นางสาวอนุภา ตั้งสมบูรณ์,นายอธิภู ลี,พันห้ารวจโทอภิวันน์ อาจอินทร์,นางสาวอัจฉริยะญาณี สมราช และสมาชิกทีมกลุ่มวัว ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กำลังใจ ส่งพลังเพื่อสร้างความหวังใหม่  ให้กับเด็ก และเยาวชน ณ มูลนิธิบ้านพระพร 

โดยมูลนิธินี้ได้อุปการะกลุ่มเปราะบาง รวมถึงเด็กที่ผู้ปกครองถูกจำคุก ให้ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ มีโอกาสในเข้าถึงการศึกษา สร้างอาชีพ เพราะการศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม อีกทั้งเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยให้เด็กเติบโตได้อย่างยั่งยืนในสังคมได้