Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

แถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "มหาชัยเกมส์" และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 "สาครบุรีเกมส์"

สมุทรสาคร แถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "มหาชัยเกมส์" และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 "สาครบุรีเกมส์" 

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น.  ที่ลานอเนกประสงค์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล มหาชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร นายณรงค์  รักร้อย  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการแถลงข่าว จังหวัดสมุทรสาครเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเยาชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “มหาชัยเกมส์” และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “สาครบุรีเกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 พร้อมด้วย นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร, ผศ.พิทยา บุญคงเสน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาคร, นายชาธิป ตั้งกุลไพศาล ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร, และ นางสาวฐิภัสสร  แย้มกฤส ผู้บริหาร ศูนย์การค้า  Central Mahachai  ร่วมแถลงข่าว  โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร   หัวหน้าส่วนราชการ  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ภาคเอกชน สื่อมวลชน ตัวแทนผู้ควบคุม และนักกีฬา ภาค 1 จำนวน 14 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี สมุทรสงคราม นครนายก ปราจีนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว  และสมุทรสาคร  เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าว

นายณรงค์  รักร้อย  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า  การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ให้จังหวัดสมุทรสาครเป็นเจ้าภาพ ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “มหาชัยเกมส์” และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “สาครบุรีเกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5  ณ จังหวัดสมุทรสาคร

  จังหวัดสมุทรสาคร ได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (พ.ศ.2566) “มหาชัยเกมส์” รอบคัดเลือกภาค 1  ในระหว่างวันที่ 5 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565  จำนวน 46 ชนิดกีฬา และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “สาครบุรีเกมส์” รอบคัดเลือกภาค 1 ซึ่งจัดแข่งขันระหว่างวันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 10 ชนิดกีฬา โดยมีคำขวัญในการแข่งขันว่า “มิตรภาพเหนือชัยชนะ” พร้อมมีสัตว์นำโชค หรือ Mascot เป็น วาฬบรูด้า มีชื่อว่า วาฬสาคร  สื่อถึงทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของทะเลอ่าวไทย ที่เป็นแหล่งอาหารของทั้งคนและสัตว์น้ำ สวมชุดสีฟ้า-ชมพู ซึ่งเป็นสีประจำจังหวัดสมุทรสาคร  
จังหวัดสมุทรสาคร ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาเป็นคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ อาทิ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ฝ่ายเทคนิคกีฬา ฝ่ายแพทย์และพยาบาล ฝ่ายที่พักนักกีฬา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายงบประมาณและการเงิน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับทัพนักกีฬาและผู้ควบคุม ที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดสมุทรสาครด้วยมิตรไมตรี  ด้วยความอบอุ่น อนึ่ง บุคคลในครอบครัว “คนสมุทรสาคร” ..


   พญาราหู  พิราบข่าว 03/ สมุทรสาคร