Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

ร่วมแสดงความยินดี พล.ต.ต.อัฏธพร วงศ์ศิริปรีดา ได้รับการดำรงตำแหน่งเป็น ผบก.น.1

พล.ต.ต. จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผบช.น.(น.2) ร่วมแสดงความยินดีกับ พล.ต.ต.อัฏธพร วงศ์ศิริปรีดา ได้รับการดำรงตำแหน่งเป็น ผบก.น.1 พร้อมเป็นประธานการประชุม คณะกต.ตร.บก.น.1 พร้อมด้วย ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร.บก.น.1, พล.ต.ต.มนต์ชัย ศรีประเสริฐ ผู้บังคับการจเร, รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1 เช่น พ.ต.อ.สันทัด ลยางกูร, พ.ต.อ.วิชัย แดงประดับ, พ.ต.อ.พงศ์จักร จักษุรักษ์, พ.ต.อ.เอกภพ ตันประยูร, คุณเอกรัตน์ เปาอินทร์ เป็นต้น, ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลในสังกัดบก.น.1เช่น พ.ต.อ.วัชรพล สุวนันทวงศ์, พ.ต.อ.อาคม ชุมพรัตน์, พ.ต.อ.สนอง แสงมณี, พ.ต.อ.สมยศ อุดมรักษาทรัพย์, พ.ต.อ.บวรภพ สุนทรเลขา, พ.ต.อ.ยิ่งยศ สุวรรณโณ, พ.ต.อ.ศักดิเดช กัมพลานุวงศ์, พ.ต.อ.สุรพงษ์ สุขแย้ม, พ.ต.อ.จรินทร์ ลำลึก เป็นต้น, พ.ต.อ.ศิรณวิชญ์ อินทร ผู้กำกับสอบสวน บก.น.1, พ.ต.อ.สุเมธ พิทักษ์เกียรติยศ ผู้กำกับฝ่ายอำนวยการ บก.น.1, คุณศักดิ์ณรงค์-คุณสัญชัย โลจนะรุ่งสิริ, คุณบุญชญา เดชาเจริญสิริ, ดร.มงคล กีรติไกรนนท์, คุณสง่า เรืองวัฒนกุล, คุณเรืองชัย องค์ศรีตระกูล, คุณอรพินท์ ชินวงศ์พรหม, คุณประเสริฐ พัฒนจุฑา, คุณณรงค์ศักดิ์ มีวาสนาสุข, คุณประทีป ขวัญบุญ, คุณ Birjul pandianmalia, คุณ Ben, คุณ Desai, คุณ Haresh Patel และแขกผู้มีเกียรติ 
เข้าร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกต.ตร.บก.น.1 ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ของคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการตำรวจ กองบังคับการตำรวจนครบาล 1 

นอกจากนั้น ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ, คุณศักดิ์ณรงค์-คุณสัญชัย โลจนะรุ่งสิริ, คุณบุญชญา เดชาเจริญสิริ และดร.มงคล กีรติไกรนนท์ และอีกหลายท่าน ได้มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของบก.น.1 เช่น การสร้างห้องรับรองบริเวณด้านหน้าสำนักงานบก.น.1, ปรับปรุงห้องออกกำลัง, ห้องตัดผม และสิ่งต่างๆ ที่ทรุดโทรม, จัดทำโครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้กับข้าราชการตำรวจและประชาชนในพื้นที่ และโครงการอาหารกลางวันเจ้าหน้าที่บก.น.1 ณ โรงแรม Royal Princess วันพุธที่ 12 ต.ค. 65

#นุช​อินเตอร์​นิวส์