Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

วัดไชยสถาน สืบสาน-รักษา-ต่อยอด จัดสร้าง พระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


วัดไชยสถาน สืบสาน-รักษา-ต่อยอด จัดสร้าง พระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ    เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แบบปูนปั้นลอยตัว เพื่อเป็นอนุสรณ์ใน พระมหากรุณาธิคุณ และเป็นแหล่งเรียนรู้หนึ่งเดียวในชุมชน
วัดไชยสถาน ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

พระครูสุมนชัยสถิตย์ เจ้าอาวาสฯ พร้อมด้วย นายชาญวิทย์ กิจเลิศศิริวัฒนา นักธุรกิจผู้มีจิตศรัทธาต่อพุทธศาสนา และด้วยหัวใจรักชาติ ศาสตร์กษัตริย์ ได้จัดแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน

 โดยสร้าง “พระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แบบปูนปั้นลอยตัว”  ถึง 3 ภาพ ด้วยกัน เพื่อเป็นอนุสรณ์ ในพระมหากรุณาธิคุณให้ พสกนิกรชาวไทยได้ซึมซับตราบชั่วนิรันดร์ และยังเป็นแหล่งเรียนรู้  หนึ่งเดียวให้ชุมชน ที่จะเปิดโอกาสให้กับเยาวชนที่อยู่ห่างไกล ได้เรียนรู้ถึง พระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อ อาณาประชาราษฎร์ ก่อนเสด็จสวรรคตเกี่ยวกับการให้บ้านเมืองเกิดความสงบสุข และมีความรักความสามัคคีในแผ่นดินไทย

พระครูสุมนชัยสถิตย์ เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันกล่าวถึงประวัติวัดว่าวัดไชยสถาน (สบแม่ข่า) เลขที่ 70 หมู่ 3 บ้านเกาะ ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50230 วัดราษฎร์ มหานิกาย 4 ไร่ 3 งานได้รับอนุญาตให้สร้าง พ.ศ. 2419 ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2427 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2548  ทางวัดมีแนวความคิดจะสร้างแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางให้กับชาวบ้านและเยาวชน มาศึกษาหาความรู้ด้านต่างๆ จึงได้ปรึกษากับ  นายชาญวิทย์ กิจเลิศศิริวัฒนา และมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน จึงจัดสร้างพิพิธภัณฑ์รวบรวมสิ่งของสำคัญและ พระพุทธรูปในปางต่างๆที่แสดงถึงอารยธรรมของชาติไทย และที่สำคัญยังมีมุมหนึ่งที่เอาไว้ “พระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แบบปูนปั้นลอยตัว” เพื่อให้ทุกคนที่เข้ามาได้ศึกษาความหมายของภาพต่างๆที่พระองค์ท่านได้แสดงออกให้เห็นเป็นที่ประจักษ์

ทางด้านนายชาญวิทย์ กิจเลิศสิริวัฒนา ได้กล่าวและบอกความหมายของแต่ละภาพดังนี้ ภาพแรกภาพที่พระราชทานพระบรมราโชวาทในช่วงที่บ้านเมืองเกิดความวุ่นวายทางการเมือง เมื่อหลายปีที่ผ่านมาได้มีกลุ่มบุคคลที่ก่อความไม่สงบพยายามไปเข้าพบพระองค์ เพื่อจะกราบบังคมทูลขอให้พระองค์สนับสนุนช่วยเหลือบ้านเมืองในขณะนั้นพระองค์ได้ทรงตรัสว่า บ้านเมืองปกติเรียบร้อยดีให้ทุกท่านกลับบ้านไปไม่ต้องมากู้ชาติ ตรงนี้กระผมอยากจะบอกพี่น้องคนไทยทุกท่านว่าภาพที่ 1 พระองค์ท่านทรงแสดงออกเป็นประจักษ์พระราชประสงค์ให้ทราบว่า บ้านเมืองปกติเรียบร้อยดี  ภาพที่ 2 คณะผู้พิพากษาศาลเข้าเฝ้าฯรับพระราชทานพระบรมราโชวาทพระองค์ทรงตรัสกับคณะผู้พิพากษาว่า ต้องทำหน้าที่ใช้กฎหมายให้เด็ดขาด ถ้าไม่รักษาความยุติธรรมประชาชนประเทศชาติจะแย่และล่มจม ตรงนี้ตนเองคิดว่าการที่พระองค์ท่านตรัสเช่นนี้ เพราะเมื่อมีความยุติธรรมประเทศชาติก็สงบสุข สำหรับภาพที่ 3 ขณะที่ทรงประทับอยู่โรงพยาบาลศิริราชมีข่าวออกมาว่า พระองค์ท่านทรงพระประชวรไม่สามารถดำเนินงานการเมืองได้ แต่พระองค์ท่านได้ทรงแสดงถึงพระวรกายสมบูรณ์ทรงเดินออกมาบริเวณท่าน้ำโรงพยาบาลศิริราช ระหว่างทรงเดินอยู่พระองค์ทรงเดินเซได้มีองครักษ์รีบไปประคอง แต่พระองค์ท่านรีบผลักองครักษ์ออกไปแล้วพระองค์ทรงยืนอย่างสง่า  ซึ่งกระผมเห็นว่าเป็นการแสดงออกให้คนไทยได้รับรู้ว่าพระองค์ทรงห่วงบ้านเมืองและทรงห่วงประเทศชาติจนนาทีสุดท้าย  กระผมจึงสร้างภาพทั้ง 3 นี้ขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อกลางแทนคนไทยทั้งประเทศ ให้ได้รับรู้ว่าความต้องการของ พระองค์ท่านเป็นอย่างไร