Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

ประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ กับ ประธานและกรรมการทนายความ จ.สมุทรสงคราม

ดร.วิเชียร นายกสภาทนายความฯ ร่วมประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ กับ ประธานและกรรมการทนายความ จ.สมุทรสงคราม

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565  ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์  ร่วมกับ นายนิทรารัตน์ แพทย์วงศ์ ประธานทนายความจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นายธรากร ธนาชัยสุทธิ กรรมการสภาทนายความจังหวัดสมุทรสงคราม/ฝ่ายกฎหมายสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สภท.) และกรรมการสภาทนายความจังหวัดสมุทรสงคราม อีกหลายท่าน 

     การเปิดประชุมวาระพิเศษผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ในครั้งนี้ เป็นการสรุปวาระการดำรงตำแหน่งประธานสภาทนายความจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมคณะกรรมการสภาทนายความจังหวัดสมุทรสงคราม ครบสมัยวาระ 4 ปี  

ทั้งนี้ ทางสภาทนายความจังหวัดสมุทรสงคราม ได้กล่าวแสดงความยินดีกับ ดร.วิเชียร ชุบไธสง พร้อมคณะ ฯ ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสภาทนายความ โดย ดร.วิเชียร ชุบไธสง ได้มอบหมายให้กรรมการทนายความจังหวัดสมุทรสงคราม สอบถามปัญหาต่างๆ พร้อมชี้แจงกรณีมีบุคคลที่แอบอ้างตนเป็นทนายความ หรือปลอมใบอนุญาตว่าความ ในการประชุมครั้งนี้ด้วย./

(#)สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย