Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

“ไทยแอร์เอเชีย”ร่วมกับ สภท.สนับสนุนสื่อลาวไปประชุมอาเซียน

กรุงเทพฯ-สมาคมสื่อมวลชนอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพจัดประชุม สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน ที่บาหลี อินโดนีเซีย สายการบิน”ไทยแอร์เอเชีย” สนัขสนุนผู้แทนสมาคมนักข่าว สปป.ลาว ไปร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างสื่อในอาเซียนและส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

นายอนันต์ นิลมานนท์ รองประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและนายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.) เปิดเผยว่า สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน ได้จัดประชุมใหญ่ โดยสมาคมสื่อมวลชนอินโดนีเซีย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่บาหลี ระหว่างวันที่ 11-19 ต.ค.65 และสมาคมสื่อมวลชนอินโดนีเซีย จะรับช่วงต่อเป็นประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียนต่อจากประเทศไทย ซึ่งการประชุมครั้งนี้ เลื่อนการประชุมมาจากปี 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19

สำหรับการเดินทางไปร่วมประชุมสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียนครั้งนี้ สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย ให้การสนับสนุนการเดินทางของผู้แทนสมาคมนักข่าวแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว)
ไปร่วมประชุมด้วย โดยสนับสนุนบัตรโดยสารเครื่องบิน อุดรธานี-กรุงเทพฯ-อุดรธานี และ
กรุงเทพฯ-บาหลี-กรุงเทพ

เมื่อวันที่ 11 ต.ค.2565 เวลา 10.30 น.นายณัฐวุฒิ จิตต์อาจหาญ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย ได้ร่วมต้อนรับและส่ง
นายสะหวันคอน ราชมนตรี นายกสมาคมนักข่าว สปป.ลาว และนายสมสัก สุคนคาม อธิบดีกรมสื่อมวลชน สปป.ลาว ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ เพื่อเดินทางไปร่วมประชุมสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน ที่บาหลี โดยมีนายเทพชัย หย่อง ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล เลขาธิการสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน นายมงคล บางประภา ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนายอนันต์ นิลมานนท์ รองประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและนายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ร่วมเดินทางไปด้วย.