Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

เริ่มแล้ว “วิถีนนทบุรี....สู่วิถีสากล" กระตุ้นเศรษฐกิจต้อนรับเปิดเมืองเที่ยว ยกระดับผลิตภัณฑ์ เพิ่มช่องทางการตลาด สร้างอาชีพที่ยั่งยืนนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงาน NEW OTOP NONTHABURI "วิถีนนทบุรี...สู่วิถีสากล" โดยมี นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายวิทยา ชพานนท์ นายอำเภอบางใหญ่ และนางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี

 กิจกรรมครั้งนี้ จังหวัดนนทบุรีได้สนับสนุนงบประมาณให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดนนทบุรี สนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมช่องทางการตลาด สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้พี่น้องผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

การจัดงานในครั้งนี้ นับเป็นการจัดงานครั้งแรกของจังหวัดนนทบุรี ที่ได้ช่วยเหลือพี่น้องผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีพื้นที่และช่องทางในการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า หลังการผ่อนคลายมาตรการจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
โดยกิจกรรมภายในงาน จะมีการจัดแสดงนิทรรศการผ้าลายพระราชทาน "ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" ที่สะท้อนมุมมองของผ้าไทยในอีกมิติหนึ่ง ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการพัฒนาลายผ้าทอให้เข้ากับยุคสมัยแต่ยังคงอัตลักษณ์ เสน่ห์ความเป็นไทยไว้ รวมไปถึงนิทรรศการ "โคก หนอง นา โมเดล" ซึ่งได้จำลองบรรยากาศพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และที่สำคัญ ภายในงานยังมีผลิตภัณฑ์ทั้งของกิน ของใช้ ของประดับตกแต่ง และเครื่องแต่งกาย จากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และร้านค้าชุมชนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดนนทบุรี ให้พี่น้องประชาชนผู้เข้าร่วมชมงานได้เลือกชิม ชม ช้อป กันอย่างจุใจ มากกว่า 26 ร้านค้า

แฟนพันธุ์แท้ OTOP ห้ามพลาด มาร่วมเยี่ยมชมให้กำลังใจและอุดหนุนสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน ของกินถูกปาก ของฝากถูกใจ ได้ในงาน New OTOP NONTHABURI "วิถีนนทบุรี...สู่วิถีสากล" วันนี้ ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.30 - 21.00 น. ณ ลานโปรโมชั่น A ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต จ.นนทบุรี 

Maggi รายงาน