Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

ป.ป.ส. เปิดบ้านต้อนรับแคนาดา กระชับความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนข้อมูลยาเสพติดข้ามชาติเมื่อวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(เลขาธิการ ป.ป.ส) เป็นประธานต้อนรับคณะผู้แทนจากกรมกิจการพรมแดนแคนาดา (Canada Border Services Agency: CBSA) นางไอรีน เซรี (Irene Serry) ผู้อำนวยการภูมิภาค (เอเชีย-แปซิฟิค) และ นายซานจีฟ เวอร์มา (Sanjeev Verma) เลขานุการเอกและเจ้าหน้าที่ประสานงาน เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตัวในโอกาสมาปฏิบัติหน้าที่ ณ ประเทศไทย และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน ณ สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง)

นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้กล่าวต้อนรับและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทาง CBSA ได้เดินทางมา โดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้มีนโยบายให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งยาเสพติดถือเป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่ทุกประเทศต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา โดยต้องอาศัยการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการดำเนินการร่วมกัน พร้อมยินดีร่วมมือและยกระดับการสืบสวนขยายผลร่วมเป็นรายคดีที่ส่งผลกระทบต่อทั้งสองประเทศ

 นางไอรีน เซรี (Irene Serry) ผู้อำนวยการภูมิภาค (เอเชีย-แปซิฟิค) ผู้แทน CBSA ได้กล่าวขอบคุณสำหรับการต้อนรับ และกล่าวว่า CBSA มีภารกิจรับผิดชอบกิจการเข้า-ออก พรมแดนของแคนาดา ทั้งของคนและสินค้า ทั้งด้านการค้า และการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการป้องกันการลักลอบค้ายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย อีกทั้งมีอำนาจทางกฎหมายในการดำเนินการในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนขยายผลได้ โดยสำนักงาน CBSA ที่ กรุงเทพฯ จะดูแลภารกิจในประเทศต่าง ๆ ในอนุภูมิภาคครอบคลุม กัมพูชา เวียดนาม เมียนมา และลาวด้วย ซึ่งหวังว่าจะสามารถให้ความช่วยเหลือสนับสนุนความร่วมมือกันกับสำนักงาน ป.ป.ส. ได้ในทุกมิติต่อไปในอนาคต 

ท้ายนี้ เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้กล่าวขอบคุณ และกล่าวเพิ่มว่า สำนักงาน ป.ป.ส. พร้อมร่วมมือในระดับนานาประเทศ ทั้งข้อมูลและความพร้อมของเจ้าหน้าที่ โดยตั้งเป้าที่จะเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจากประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะในภูมิภาค และต้องการให้เป็นความร่วมมือของนานาประเทศและองค์กรระหว่างประเทศในการสร้างและสนับสนุนการดำเนินงาน และเสนอแนวทางความร่วมมือภายใต้โครงการวิทยาลัยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ (วปส.) เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันให้ดียิ่งขึ้นและเป็นแนวทางในการร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป @Wanvisa 

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.56ปี) 
#ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ รายงาน