Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

ถิ่นสยาม”ขอเชิญท่องเที่ยวแห่ง ใหม่ในจังหวัดลำพูนในบรรยากาศสวนดอกไม้ สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ ได้ถึง 360 องศา🎯⭐️”ถิ่นสยาม”ขอเชิญท่องเที่ยวแห่ง ใหม่ในจังหวัดลำพูนในบรรยากาศสวนดอกไม้ สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ ได้ถึง 360 องศา ผ่านมาลำพูนอย่าลืมมาสัมผัสกับกลิ่นหอมของดอกไม้ บรรยากาศขุนเขาที่นี่ ทุ่งหัวช้าง เมืองในหุบเขา ของลำพูนที่คุณต้องชอบ Flower Hill Café & Farm
🎯⭐️เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ..สวนนายสารการย์ แก้วหนัก จ.ลำพูน( Flower Hill Cafe’ & Farm )ได้เป็นอยากเป็นทางการโดยในพีธี่เปิดได้เรียนเกียรติเชิญ คุณอำไพ ไชยพิจิตร นายกสมาคมท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธี,ท่านจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดลำพูน,คุณพจนีย์ แก้ววิจิตต์ อุปนายกสมาคมท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดลำพูน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ปฐมพงค์ พรมมาบุญ ผู้จัดการตำบล โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการตำบลบ้านปวงคุณ ฮอน ฐากร ทีมถิ่นสยาม ปลัดอาวุโสอำเภอทุ่งหัวช้าง ทีมงาน U2T รักษาการแทนปลัดและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านปวง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลบ้านปวง เจ้าหน้าที่ตำรวจ ประธานผู้สูงอายุตำบลบ้านปวง ประธานหมอดินตำบลบ้านปวง พัฒนาการอำเภอทุ่งหัวช้าง หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำลี้ นักพัฒนาชุมชนตำบลบ้านปวง และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน
🎯⭐️ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดการท่องเที่ยว ตำบลบ้านปวง จ.ลำพูน ณ.สวนนายสารการย์ แก้วหนัก (Flower Hill Cafe & Farm) เป็นต้นแบบแหล่งท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ โดยตำบลบ้านปวงมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเพราะพื่นที่ตำบลบ้านปวง ร้อยละ 70 ล้อมริมไปด้วยภูเขาและมีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ แบะสวนดอกไม้ ( Flower Hill Cafe & Farm) แห่งนี้ ก็ถือว่าเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดการท่องเที่ยวตำบลบ้านปวง เพราะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ ได้ถึง 360 องศา และหวังว่าอนาคตในวันข้างหน้า สวนดอกไม้(Flower Hill Cafe & Farm)แห่งนี้ จะเป็นจุดท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวที่เข้ามาและสามารถทำรายได้เข้ามาในตำบลบ้านปวง ต่อไปติดต่อสอบถาม
Facebook: Flower Hill Cafe & Farm
เบอร์ติดต่อ 061-9576581
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
#ลำพูนเป็นจังหวัดที่ต้องแวะ
#กินลมชมวิวเขาชมสวนดอกไม้
#ถิ่นสยามใครก็รัก


Maggi รายงาน