Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

"นิธิ สีแพร" รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้าขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ ท่องเที่ยวไทย 2565 นำองค์กรสู่ Digital Transformation


วันที่ 5 พ.ย. 2564   นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา กล่าวถึง ยุทธศาสตร์การทำงานของ ททท. ในปี 2565 ว่า  ททท.มีเป้าหมายที่จะนำองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศน์ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการทำงานอย่างกว้างขวาง และครอบคลุม ซึ่งที่ผ่านมา ททท. เราได้มีการเตรียมความพร้อมต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ของททท.ที่จะเป็นผู้นำในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท้องเที่ยวยอดนิยมอย่างยั่งยืน โดยได้มีการพัฒนาในส่วนของสินค้า การบริการ และการส่งเสริมแนวทางการตลาดต่างๆ และการจะทำอย่างนั่นได้ เราจะต้องเป็นการทำงานโดยใช้ดาต้า DATA ซึ่งจะเป็นข้อมูลนักท่องเที่ยว พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ข่าวสารต่างๆ การเปลี่ยนแปลงของโลก นำมาประมวณวิเคราะห์  

ฉะนั้น ภายในองค์กรของ ททท. เราจะต้องปรับตัวในด้านการทำงานที่จะต้องใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อที่จะให้การทำงานมีความสมาร์ท คือ สมาร์ทตั้งแต่ระดับสั่งการ  ระดับบริหาร ระดับตัดสินใจ  โดยจะต้องมีข้อมูล มีสมาร์ทดาต้า ที่สามาถนำมากำหนดกลยุทธ เทคนิคอนเคมเปญ   ส่วนระดับผู้ปฏิบัติการก็ต้องสมาร์โอเปอเรชั่น คือมีความสามารถในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย  มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล  การสื่อสารออนไลน์  จากนั้นก็สมาร์ทเซอร์วิส คือ สามารถคิดโปรดักให้กับผู้บริโภค คิดหากิจกรรมต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภค ที่ตรงใจนักท่องเที่ยว

ดังนั้น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ต้องปรับตัวในส่วนของ Digital Transformation จะต้องเริ่มต้นอย่างไรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวขององค์กรให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อไปแข่งขันกับประเทศต่างๆ ในระดับนานาชาติ  ซึ่งแต่ละชาติต่างมีการลงทุนด้านการท่องเที่ยวกันอย่างมาก ต่างดึงจุดเด่นของตัวเองออกมาขาย ทำให้มีการแข่งขันที่สูงมากในปัจจุบัน นอกจาก ททท. แล้ว เราต้องดึงเอาหน่วยงานภายนอกเข้าเป็นพาร์ทเนอร์ อย่างเช่น ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว กลุ่มสตาร์ทอัพใหม่ ดึงเอาชุมชนเข้ามาร่วม เอาเทคโนโลยีมาช่วย เรียนรู้การสื่อสารออนไลน์ การทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง  เอา เออาร์ วีอาร์  หรือ เอ็มอาร์ เพื่อมาส่งเสริมชุมชน เพื่อสื่อสารกับทั่วโลกและต้องดูดี ซึ่งนี้ก็คือยุทธศาสตร์เบื้องต้นของ ททท.ในปี 2565 

Maggi รายงาน