Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

" ร.ร.ประชานิเวศน์ " จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2564 ...ที่ห้องประชุมคันธาแก้ว โรงเรียนประชานิเวศน์ / เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนประชานิเวศน์, สำนักงานเขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดย นายสมใจ สัตบุศย์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, นางดวงสุมาลย์ ชื่นชูจิตร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนประชานิเวศน์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา จัดให้มีการประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนประชานิเวศน์ ครั้งที่ 1/2564 

ในวาระผู้อำนวยการสถานศึกษา ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนประชานิเวศน์ เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 64, แนะนำคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนประชานิเวศน์ชุดใหม่ และ พิจารณาเสนอแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มเติม

ในโอกาสนี้ ได้รับความเมตตาจากท่านพระครูสาธรปริยัติคุณ ดร. รักษาการแทนเจ้าคณะเขตบางเขน-จตุจักร, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี พระอารามหลวง ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ได้ให้ข้อเสนอเเนะในการทำงานและการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนประชานิเวศน์ ...