Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

รองผู้การเบิร์ด สร้างกำลังใจงานสืบสวน สมุทรสงคราม..


เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น.พ.ต.อ.ธงชัย เนตรสขาวัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม ( สงคราม 6) ประชุมตรวจเยี่ยมมอบนโยบายในการแฎิบัติหน้าที่แด่ข้าราชการตำรวจ กองกำกับการสืบสวน ภ.จว.สมุทรสงคราม 
พร้อมมอบเงินสนับสนุน ในการสืบสวนติดตามคดีในพื้นที่, แจกวัตถุมงคลเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เหรียญจตุคาม ,  เสื้อกีฬา และ หน้ากากอนามัย  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่พร้อมทั้งได้ให้โอวาทและแนะแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับทีมงานฝ่ายสืบสวน เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานต่อไป ...

 พญาราหู พิราบข่าว 03/สมุทรสาคร