Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

พล.ต.ต.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ รอง ผบช.น เป็นประธานในพิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศ ไอศวรญะ คณปติ ประจำปี 2565 ครบรอบปีที่ 10

พล.ต.ต.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ รอง ผบช.น เป็นประธานในพิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศ ไอศวรญะ คณปติ ประจำปี 2565 ครบรอบปีที่ 10

วันที่ 18 ม.ค.65 ที่บริเวณด้านหน้า สน.พลับพลาไชย 1 พล.ต.ต.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ รอง ผบช.น เป็นประธานในพิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศ ไอศวรญะ คณปติ ประจำปี 2565 ครบรอบปีที่ 10

โดยมี พล.ต.ต. มนต์ชัย ศรีประเสริฐ ผบก.กองตรวจราชการ 10, พ.ต.อ.สรเสริญ ใช้สถิตย์ รอง ผบก.น.6, พ.ต.อ.ทินกร สมวันดี รอง ผบก.น.5, พ.ต.อ.มนัส รุ่งนาค ผกก.สน. พลับพลาไชย 1 ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ประธาน กต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), )-สน.ชนะสงคราม, คุณ กิตติพงษ์ เตรัตนชัย ประธานที่ปรึกษา กต.ตร.บก.น.6, อ.เปี่ยมเดช ปิ่นโฑละ ประธาน อนุ กต.ตร.บก.น.6-สน.พลับพลาไชย1, คุณ อานนท์ สุขสัตยานนท์ ประธาน กต.ตร.สน. พลับพลาไชย 1 และ คุณ ดุจษะนันท์ จักเดชไชย กต.ตร.สน.พลับพลาไชย1 ร่วมในพิธีครั้งนี้

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.56ปี) 
#ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ รายงาน