Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

พัทยาระดมสมองรณรงค์โครงการ Pattaya One Voice SHA+ วางรากฐานแห่งคงามปลอดภัยในผู้ประกอบการ

พัทยาระดมสมองรณรงค์โครงการ Pattaya One Voice SHA+ วางรากฐานแห่งคงามปลอดภัยในผู้ประกอบการ

มีรายงานว่า นายเชาว์ วิมุกตายน NGO Pattaya ผู้ร่วมรณรงค์โครงการ Pattaya One Voice SHA+ ได้หารือร่วมกับนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้แทนภาคกลางและภาคตะวันออก สสปน. นายบรรลือ กุลวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เพื่อระดมสมองแนวคิดการจัดการ Pattaya One Voice SHA+ ภายใต้มาตรฐาน ททท.และสาธารณสุขในการเปิดเมืองพัทยาต้อนรับนักท่องเที่ยวในระบบ SHA+

นายเชาว์ วิมุกตายน NGO Pattaya ผู้ร่วมรณรงค์โครงการ Pattaya One Voice SHA+  กล่าวว่า โครงการ Pattaya One Voice SHA+ คือการรณรงค์ ร่วมระหว่างเมืองพัทยากับผู้ประกอบการชมรมทุกสมาคมในเมืองพัทยาเพื่อร่วมมือกันสร้างวิธีการควบคุมเชื้อไวรัส covid 19 โดยการจัดร้านค้าและสถานประกอบการของตนเองให้อยู่ภายใต้มาตรฐาน SHA+ ที่คิดค้นขึ้นโดย ความร่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยวฯและ กระทรวงสาธารณสุขในเชิงปฏิบัติให้ได้จริงโดยไม่ต้องคำนึงถึงการได้ใบรับรองเป็นสำคัญก่อน

ทั้งนี้สำหรับวิธีการ SHA+ พิสูจน์ได้ว่าเป็นการ ป้องกันและปราบปราม เชื้อไวรัส covid-19 ได้แบบบูรณาการ ซึ่งจะสามารถสร้างร้านค้าและสถานบริการในพื้นที่ให้ปลอดภัย ปลอดเชื้อได้

โดยวิธีสร้าง SHA+ PLUS ประกอบด้วย -การเคร่งครัด ในการ สวมหน้ากากอนามัย -มีจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิและเจลล้างมือ-มีการฆ่าเชื้อ สถานที่ โต๊ะเก้าอี้ ห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอ และพนักงานได้รับวัคซีนอย่างน้อย 70 เปอร์เซ็นต์ 

เมื่อร้านค้าและ สถานประกอบการต่างๆ สามารถจัดทำระบบSHA+ได้ตาม มาตรฐานแล้วก็จะมีการออกใบสมัครสมาชิกและลงนาม MOU ให้กับชมรมและสมาคมต่างๆในพื้นที่เมืองพัทยาในเบื้องต้น ก่อนรวบรวมส่งมอบการขอใบรับรอง SHA+ จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยต่อไป

อย่างไรก็ตามโครงการ Pattaya One Voice SHA+ มุ่งเน้นเรื่องการปฏิบัติการจริงใน เชิงรุก เพราะ การมีมาตรฐาน ในร้านค้าสถานประกอบการจะเป็นสิ่งยืนยัน ความสามารถในการควบคุมการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส covid-19 ได้ จริง ซึ่งหลังจากนี้เมืองพัทยาจะยื่นหนังสือขออนุญาตต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กระทรวงสาธารณสุขและ กรมป้องกันและควบคุมโรค เพื่อเปิดเมืองพัทยาเป็นเมือง นำร่องที่มีสุขลักษณะได้แก่ ความสะอาด มีวิธีการจัดการ ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด- 19 ได้ 

เพื่อเป็นการจุดประกายความหวัง ให้กับสถานประกอบการต่างๆและประชาชน จะสามารถปรับตัวอยู่กับเชื้อไวรัสนี้ได้ โดยไม่ต้องปิดหรือหนี อีกต่อไป คาดว่าความหวังยิ่งใหญ่นี้จะเริ่มต้นที่เมืองพัทยาเป็นต้นแบบนำร่องพร้อมจะขยายในพื้นที่อื่นที่มีศักยภาพพร้อมเดินหน้าต่อไป