Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

สมุทรสาคร : ศิษย์เจ้าพ่อหลักเมือง สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย – จีน " เล่ง เกีย ฉู่ " ตำนานมังกร ...

สมุทรสาคร : ศิษย์เจ้าพ่อหลักเมือง สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย – จีน " เล่ง เกีย ฉู่ " ตำนานมังกร ...

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.30 - 16.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์หลังคาโค้ง ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดงานแถลงข่าว "งานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย - จีน

"ตรุษจีน เล่ง เกีย ฉู่ สืบสานตำนานมังกร 2565" รูปแบบการเสวนา โดยมี นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร , นายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร , นายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร และ นายวิเชาว์ หุ่นเจริญ ประธานคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ซึ่งในการจัดเสวนาครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาจังหวัดสมุทรสาครที่มีต่อการส่งเสริมงานประเพณีวัฒนธรรม เพื่อยกระดับเทศกาลไปเป็นระดับประเทศและระดับนานาชาติสืบไป.


  พญาราหู พิราบข่าว 03/ โต้ง-แซค/สมุทรสาคร