Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

นายกเมืองพัทยาไฟเขียวร่วมกับเอกชนเดินหน้าโครงการ One Voice Pattaya SHA+ หนุนสมาคม ชมรม และภาคเอกชนวางมาตรฐานการปลอดเชื้อโควิด 19 คาดความสำเร็จเปิดเมืองท่องเที่ยวพัทยาเต็มรูปแบบในเร็วๆ นี้

นายกเมืองพัทยาไฟเขียวร่วมกับเอกชนเดินหน้าโครงการ One Voice Pattaya SHA+ หนุนสมาคม ชมรม และภาคเอกชนวางมาตรฐานการปลอดเชื้อโควิด 19 คาดความสำเร็จเปิดเมืองท่องเที่ยวพัทยาเต็มรูปแบบในเร็วๆ นี้

วันที่ 20 ม.ค.65 ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี นายพศิน จิรปภาพงศ์ ประธานโครงการ One Voice Pattaya SHA+ เข้าพบสวัสดีปีใหม่และหารือโครงการฯ One Voice Pattaya SHA+ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาให้การต้อนรับ โดยมีนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้แทนภาคกลางและภาคตะวันออก สสปน. (ประธานที่ปรึกษาโครงการ One Voice Pattaya SHA+)นายดำรงเกียรติ พินิจกาจน์ (ที่ปรึกษาโครงการ One Voice Pattaya SHA+) ท่ามกลางคณะทำงานเข้าร่วมหารือแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของโครงการฯ

นายพศิน จิรปภาพงศ์ ประธานโครงการ One Voice Pattaya SHA+  กล่าวว่า สืบเนื่องจากเมืองพัทยาโดยวิกฤติโควิด19มากว่าสองปีทำให้เศรษฐกิจพัทยาซบเซาและขาดรายได้จากการท่องเที่ยวที่เป็นหลัก ทำให้ผู้ประกอบการภาคธุรกิจต่างๆพื้นที่เมืองพัทยา รวมตัวเข้าพบพ่อเมืองพัทยาในการหารือ โครงการ One Voice Pattaya SHA+ คือการรณรงค์ ร่วมมือระหว่างเมืองพัทยากับผู้ประกอบการทุกชมรมทุกสมาคมฯต่างในพื้นที่เมืองพัทยาโดยการสนับสนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการสร้างวิธีที่สามารถควบคุมเชื้อไวรัส covid 19 โดยการจัดร้านค้าและสถานประกอบการของตนให้อยู่ภายใต้มาตรฐาน SHA+ ที่คิดค้นขึ้นโดย ความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการท่องเที่ยวฯกีฬา ในเชิงปฏิบัติให้ได้จริงโดยไม่ต้องคำนึงถึงการได้ใบรับรองเป็นสำคัญก่อนวิธีการ SHA+ พิสูจน์ได้ว่าเป็นการ ป้องกันและปราบปราม เชื้อไวรัส covid 19 ได้แบบบูรณาการ 

ซึ่งจะสามารถสร้างร้านค้าและสถานบริการที่ปลอดภัย ปลอดเชื้อได้ วิธีสร้าง SHA+ ประกอบด้วย -การเคร่งครัด ในการ สวมหน้ากากอนามัย -มีจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิและเจลล้างมือ-มีการฆ่าเชื้อ สถานที่ โต๊ะเก้าอี้ ห้องน้ำ ลูกบิดชักโครกอย่างสม่ำเสมอเว้นระยะห่าง และพนักงานได้รับวัคซีนอย่างน้อย 70 เปอร์เซ็นต์

เมื่อร้านค้าและ สถานประกอบการต่างๆ สามารถจัดทำ ระบบ SHA+ได้ตาม มาตรฐานแล้วก็จะมีการลงนาม MOU. ในการเข้าร่วมโครงการ ใช้แทนใบรับรอง SHA ชั่วคราวโดยการร่วมมือของชมรมและสมาคมต่างๆ ก่อนส่งมอบการขอ ใบรับรอง SHA+ จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้โครงการ One Voice Pattaya SHA+ มุ่งเน้นเรื่องการปฏิบัติการจริงใน เชิงรุก เพราะ การมีมาตรฐาน ในร้านค้าสถานประกอบการจะเป็นสิ่งยืนยัน ความสามารถในการควบคุมการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส covid-19 ได้ จริง 

อย่างไรก็ตามหลังจากนี้ นายกเมืองพัทยาได้ไฟเขียวเห็นด้วยกับทุกภาคส่วนในการจัดทำโครงการ One Voice Pattaya SHA+ พร้อมกันนี้จะได้เชิญผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมประชุมใหญ่พร้อมจัดอบรม เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการภาคธุรกิจท่องเที่ยว สมาคมฯชมรมฯให้ทราบความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว และนำเสนอเห็นชอบการมอบใบ One Voice Pattaya SHA+ ในเร็วๆนี้ โดยเชิญผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กระทรวงสาธารณสุขและ กรมควบคุมและป้องกันโรค เพื่อเปิดเมืองพัทยาเป็นเมือง นำร่องของเมืองท่องเที่ยวที่สะอาด ปลอดภัย มีวิธี ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด- 19 ได้อย่างถูกต้อง 

ด้าน นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า วัตถุประสงค์หลักของโครงการเพื่อเป็นการจุดประกายความหวัง ที่ให้ประชาชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญในการปรับตัวอยู่กับเชื้อไวรัสโควิด19นี้ให้ได้ โดยไม่ต้องปิดหรือหนี อีกต่อไป  One Voice Pattaya SHA+ คือการวมกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสมาคมฯชมรมฯทุกสาขาอาชีพเพื่อให้เมืองพัทยาเดินหน้ากลับมาเปิดการท่องเที่ยวได้อย่างเต็มภาคภูมิ สมกับเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ไม่เคยหลับ พร้อมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวพัทยาในทุกมิติต่อไป