Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย เป็นประธานทำบุญเปิดศูนย์ประสานงานพรรคเสรีรวมไทย เขต 5-6-7 ชลบุรี ส่งผู้สมัครลงครบทุกเขต พร้อมวางนโยบายเพื่อประชาชน

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย เป็นประธานทำบุญเปิดศูนย์ประสานงานพรรคเสรีรวมไทย เขต 5-6-7 ชลบุรี ส่งผู้สมัครลงครบทุกเขต พร้อมวางนโยบายเพื่อประชาชน

วันที่ 23 ม.ค.65 มีรายงานว่า พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย เป็นประธานในพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดศูนย์ประสานงานพรรคเสรีรวมไทย เขต 5-6-7 จ.ชลบุรี ที่บ้านสวนสุขนิมิต เลขที่ 33/5-6-7 ม.3 ถนนตะเคียนเตี้ย ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

โดยมี นายชนะศักดิ์ รุ่งเสถียร ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 5 ชลบุรี พรรคเสรีรวมไทย นายปิยะพงษ์ สงค์สุข ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 6 ชลบุรี พรรคเสรีรวมไทย นายพงษ์วริษฐ์ วงศ์หนองแวง ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 7 ชลบุรี พรรคเสรีรวมไทย และกลุ่มประชาชนผู้สนับสนุนพรรคเสรีรวมไทยในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับด้วยบรรยากาศที่เป็นคึกคักและเป็นกันเอง

ทั้งนี้ ตามลำดับพิธีการ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ก่อนจะเป็นการจัดสวดเจริญพระพุทธมนต์จากพระเถรานุเถระจำนวน 9 รูป จาก 9 วัด ก่อนเป็นการจัดทำบุญเลี้ยงเพลพระ โดยผู้เข้าร่วมพิธีต่างร่วมอนุโมทนากรวดน้ำรับพร


พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ได้กล่าวเปิดศูนย์ประสานงานพรรคเสรีรวมไทย เขต 5-6-7 จ.ชลบุรี อย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นที่ทำการของพรรคในการรับทราบและดำเนินการตามแนวนโยบายให้ความช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งของประชาชนตามกรอบนโยบายการทำงานของพรรคที่มุ่งเน้นในเรื่อง 6 หยุด ได้แก่ 

1.หยุดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำของคนในชาติ 2.หยุดคอรัปชั่น นำงบประมาณมาพัฒนาประเทศ 3.หยุดปัญหายาเสพติด ขจัดผู้มีอิทธิพลให้สิ้นชาก 4.หยุดเผด็จการ ปฏิรูปทหาร 5.หยุดไฟใต้ สร้างสันติสุข สมานฉันท์ และ
6.หยุดสงครามสีเสื้อ สร้างความปรองดอง ก้าวสู่อนาคต

ในส่วนของนโยบายเพิ่มเติม จะเป็นเรื่องการเรียนฟรีจนจบปริญญาตรี ยกเลิกหนี้กู้ยืมกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่องบัตรประชาชนใบเดียวเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลของรัฐฟรี ภายใต้โรงพยาบาลที่มี-มาตรฐาน แพทย์ดี พยาบาลเยี่ยม
เครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม สร้างโอกาสกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ ประชาชนมากที่สุด เรื่องการปรับให้ข้าราชการเกษียณอายุ 65 ปี และเรื่องบำนาญประชาชนที่ไม่มีรายได้ หลังอายุ 65 ปี คนละ 3,000 บาท

โดยเป็นที่ทำการพรรคเสรีรวมไทยประจำเขตพื้นที่แห่งนี้ประชาชนชาวอำเภอบางละมุง สามารถเข้าถึงได้ทั้งเรื่องร้องเรียนและปัญหาของประชาชน โดยประชาชนสามารถพบปะตัวแทนได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งในอนาคตหากมีการเลือกตั้งพรรคเสรีรวมไทย็จะส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งครบทั้ง 9 เขตใน จ.ชลบุรี ด้วย