Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

นายกเมืองพัทยาลุย 7 โครงการ เดินหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนโบราณ‘ลานโพธิ์และนาเกลือ’ สู่ตลาดอาหารทะเลระดับโลก

นายกเมืองพัทยาลุย 7 โครงการ เดินหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนโบราณ‘ลานโพธิ์และนาเกลือ’ สู่ตลาดอาหารทะเลระดับโลก 

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า การปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในพื้นที่พัทยาเป็นนโยบายสำคัญในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ โดยล่าสุด เมืองพัทยาได้ขับเคลื่อน “โครงการพัฒนาพื้นที่ลานโพธิ์และนาเกลือ” หรือ “Old Town นาเกลือ” ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์การนำพัทยาไปสู่ความยั่งยืนตามแนว นีโอพัทยา และรองรับการขยายตัวของเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตอบโจทย์การเป็นศูนย์กลางธุรกิจ ที่พักอาศัย การขนส่งคมนาคม และท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพื้นที่สีเขียวริมชายหาดและวัฒนธรรมในท้องถิ่น
 
สำหรับโครงการพัฒนาพื้นที่ลานโพธิ์และนาเกลือ ที่ได้รับงบประมาณแล้ว จะมีทั้งสิ้น 7 โครงการหลัก ครอบคลุมตั้งแต่การยกระดับตลาดอาหารทะเลสดที่มีคุณภาพ การซื้อของฝาก การสร้างรายได้ให้วิสาหกิจชุมชน พัฒนาจุดชมทัศนียภาพเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ป่าชายเลน และศึกษาวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นยาวนานนับ 100 ปี มีสวนสาธารณะให้พักผ่อนหย่อนใจ สร้างคุณภาพชีวิตให้ชุมชนและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะหลังโควิด-19 จะมีนักท่องเที่ยวทั่วโลกซึ่งคิดถึงและกลับมาสู่พัทยาจำนวนมาก
 
“โครงการพัฒนาพื้นที่ลานโพธิ์และนาเกลือ หรือ Old Town นาเกลือ ถือเป็นมิติใหม่ด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาอย่างแท้จริง เพราะพื้นที่ตรงนี้มีจุดขายสำคัญของการเป็นศูนย์กลางการค้าเก่าแก่ของชาวเมืองพัทยามาแต่ดั้งเดิม โดยเฉพาะตลาดอาหารทะเลสดๆและเส้นทางศิลปะวัฒนธรรมที่มีมนต์เสน่ห์ เปี่ยมไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งอุดมสมบูรณ์ ดังนั้น โครงการทั้งหมดจึงออกแบบอย่างผสมผสานกันอย่างกลมกลืนและสอดคล้องกับความรู้สึกภาคภูมิใจของคนพัทยาว่ามีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญเทียบเท่าต่างประเทศ”

ทั้งนี้ โครงการสร้างมิติใหม่พื้นที่ลานโพธิ์และนาเกลือ จะใช้งบประมาณทั้งสิ้น 198 ล้านบาท ประกอบด้วย

 1. โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถสำหรับตลาดจำหน่ายสินค้าของฝาก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว รองรับรถยนต์ได้ 239 คัน โดยชั้นดาดฟ้าเป็นสวนสามารถชมวิวอ่าวนาเกลือในมุมสูงได้

 2. โครงการก่อสร้างตลาดขายอาหารทะเลบริเวณตลาดลานโพธิ์ เมืองพัทยา ปรับปรุงตลาดขายอาหารทะเลสด สะอาด มีคุณภาพราคาไม่แพงจากชาวประมงชุมชนนาเกลือ พร้อมบริการปรุงอาหารทะเลและที่นั่งสำหรับรับประทาน
 
3. โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพื้นที่ 6,432 ตารางเมตร พัฒนาให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจริมชายทะเล ออกกำลังกายและอีเวนต์ต่างๆ เพิ่มพื้นที่สีเขียวสนามเด็กเล่นและสิ่งอำนายความสะดวกครบครัน 

4. โครงการก่อสร้างเส้นทางเดินชมธรรมชาติตลาดลานโพธิ์-จุดชมวิวทัศนียภาพปากคลองนาเกลือและคลองนกยาง (สะพานยาว)

 5.โครงการปรับปรุงจุดชมทัศนียภาพปากคลองนาเกลือ และคลองนกยาง (สะพานยาว) ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาแวะดูนกในท้องถิ่นหลากหลายสายพันธุ์ อาทิ นกยาง นกนางนวล นกนางนวลแกลบ และนกชายฝั่ง
 
6.โครงการก่อสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าโกงกางคลองนกยาง สำหรับนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมป่าชายเลนผืนสุดท้ายของเมืองพัทยา ตั้งแต่สวนสาธารณะศาลเจ้าศรีนิล ถึงสะพานขาว และ 

7.โครงการก่อสร้างทางเท้าโซนนาเกลือ ได้แก่ ถนนสว่างฟ้า ถนนพัทยา-นาเกลือ และถนนทางเดินในชุมชน เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะดวกปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนที่สัญจรไปมา
 
ในส่วนของงบประมาณที่ใช้ในทั้ง 7 โครงการ ระยะ 4 ปีข้างหน้า จะมาจากงบประมาณของเมืองพัทยา , เงินอุดหนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 , งบแผนบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกปี 2565 และเงินอุดหนุนงบประมาณรายจ่ายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (พ.ศ.2563-2566)
 
​การดำเนินงานทั้ง 7 โครงการจะเป็นระยะที่หนึ่งซึ่งเป็นการพัฒนาเชิงพื้นที่ เชื่อมโยงจุดเด่นต่าง ๆของลานโพธิ์นาเกลือ และในระยะที่สองจะเป็นการพัฒนาร่วมกับ อีอีซี. ที่จะมุ่งยกระดับตลาดอาหารทะเล ซึ่งจะทำให้การพัฒนา นีโอนาเกลือ มีความสมบูรณ์ต่อไป