Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

สมาคมการประมงสมุทรสาคร ส่งมอบปลากะตัก และปลาทูเค็ม พระราชทาน โครงการ ต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน สู่เด็กดอยภาคเหนือ

สมาคมการประมงสมุทรสาคร ส่งมอบปลากะตัก และปลาทูเค็ม พระราชทาน โครงการ ต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน สู่เด็กดอยภาคเหนือ

วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. สมาคมการประมงสมุทรสาคร ได้ทำการส่งมอบปลากะตัก และปลาทูเค็ม พระราชทาน ในโครงการ ต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน 

โดยมี กองทัพเรือ ร่วมกับกลุ่ม ทสปช.ในทะเล เขตทัพเรือ ภาคที่ 1 สมาคมการประมง และหน่วยงาน ในจังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และองค์การสะพานปลา ซึ่งทางกองทัพเรือได้จัดรถบรรทุกจำนวน 3 คัน มารับปลากะตัก และปลาทูเค็ม ที่ธนาคารปูม้า ตำบลบางกระเจ้า หรือบ้านความรู้ด้านทรัพยากรประมง สมุทรสาคร ของนายกฤตกร แซ่เอี๊ยบ อุปนายกสมาคมการประมงสมุทรสาคร สมาชิก อบจ.สมุทรสาคร และ ประธานสหกรณ์ผลิตกะปิจำกัด ตำบลบางกระเจ้า หรืออากู๋ 

นายกฤตกร ฯ ได้บอกกับผู้สื่อข่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือไม่ให้เด็กในโรงเรียน ตชด. ทางภาคเหนือขาดสารไอโอดีน ซึ่งเป็นโครงการของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นโครงการที่สานต่อมาจาก รัชกาลที่ 9 ในส่วนของจังหวัดสมุทรสาครได้เข้าร่วมโครงการนี้มา 10 ปีแล้ว ซึ่งโครงการนี้ได้มีขึ้นมาแล้ว 24 ปี สำหรับปลากะตัก ปลาทูเค็ม และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในวันนี้จะถูกส่งมอบไปยัง จังหวัดตาก จังหวัดลำปาก และจังหวัดเชียงใหม่ 
ในส่วนของทางจังหวัดสมุทรสาครเองได้ส่งมอบปลาทูหอมจำนวน 4,000 กิโลกรัม ปลากะตักแห้งจำนวน 1,000 กิโลกรัม ปลาไร้กอแห้ง 1,000 กิโลกรัม กะปิ 5,000 กระปุก เกลือเม็ด 5,000 กิโลกรัม และเกลือป่น 1,000 กิโลกรัม นอกเหนือจากของจังหวัดสมุทรสาครเอง ก็ยังมีของสมาคมการประมงหลายๆจังหวัดรวมอยู่ด้วย ซึ่งทางสมาคมการประมงสมุทรสาครเหมือนเป็นแม่บ้านในการรวบรวมซึ่งจะมีผลิคภัณฑ์อย่างอื่นด้วย เช่น ปลากระป๋อง น้ำปลา ซึ่งโครงการในปี 65 นี้ รวมผลิตภัณฑ์ที่จะส่งไปยังโรงเรียน ตชด. ทางภาคเหนือทั้งสิ้น 52 ตัน ซึ่งในวันนี้ก็จะมีทางจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ทางกองทัพเรือได้จัดรถบรรทุกจำนวน 10 คัน ไปรับอีกสานหนึ่งด้วย ซึ่งหลักๆจะนำไปลงที่ ตชด.34 จังหวัดตาก และที่เหลือจะขึ้นไปส่งจังหวัดเชียงใหม่ 

นายกฤตกร ฯ ได้บอกกับผู้สื่อข่าวต่อว่าปกติแล้วโครงการนี้ทางจังหวัดแต่ละจังหวัดที่ติดชายทะเลจะเป็นผู้ส่งมอบโดยผู้ว่าราชการจังหวัดแตะละจังหวัด แต่เนื่องจากมีสถานการณ์โควิดทางจังหวัดจึงได้ของดทำพิธีส่งมอบ และเมื่อสิ่งของไปถึงแล้วจะมีการจัดทำพิธีมอบที่ให้กับนายอำเภออมก๋อย และ โรงเรียนตชด. ในจังหวัดเชียงใหม่ 

พญาราหู พิราบข่าว 03 -แซค มหาชัย/ สมุทรสาคร