Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

พ.ต.อ.ธณัชชนม์ เก่งกสิกิจ ผกก.3 บก.ปทส. นำกำลัง ตรวจสอบพื้นที่บ่อขยะโคกหนองงาช้าง ตามคำสั่งการ ผบก.ปทส.สุ่มตรวจบ่อกำจัดขยะทั่วประเทศ

พ.ต.อ.ธณัชชนม์ เก่งกสิกิจ  ผกก.3 บก.ปทส. นำกำลัง ตรวจสอบพื้นที่บ่อขยะโคกหนองงาช้าง ตามคำสั่งการ ผบก.ปทส.สุ่มตรวจบ่อกำจัดขยะทั่วประเทศ

ตามนโยบายของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. ด้านการกระทำความผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายกับสังคมโดยรวมทั้งเกิดผลเสียหายกับประชาชนจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับขยะ การกำจัดขยะที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิธีและสุขลักษณะ ทำให้เกิดกลิ่นเหม็น น้ำเน่าเสียสู่แม่น้ำลำคลอง เป็นแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อโรค ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนและร้องเรียนอยู่เป็นประจำ จึงสั่งการให้ พล.ต.ต.มานะ กลีบสัตบุศย์  ผบก.ปทส. หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว พล.ต.ต.มานะฯ ผบก.ปทส. จึงสั่งการให้ทุก กก.ในสังกัดออกสุ่มตรวจบ่อกำจัดขยะทั่วประเทศโดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน

วันที่ 24 ม.ค.2565 เวลา 10.00 น.ภายใต้การอำนวยการสั่งการโดย พ.ต.อ.อริยพล สินสอน รอง ผบก.ปทส. นำโดย พ.ต.อ.ธณัชชนม์ เก่งกสิกิจ  ผกก.3 บก.ปทส. พร้อมด้วย พ.ต.ท.วิรุณ ประทะทอง  สว.กก.3 บก.ปทส. และกำลังเจ้าหน้าที่ในสังกัด กก.3 บก.ปทส. ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา, เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา), เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอโชคชัย, เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย,เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก, ปลัดอำเภอโชคชัย, เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โชคชัย และปลัดเทศบาลตำบลโชคชัย 

ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่บ่อขยะโคกหนองงาช้าง ตั้งอยู่ในที่ดินสาธารณประโยชน์ "ที่เลี้ยงสัตว์พาหนะสาธารณประโยชน์" หมู่ 12 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

          จากการตรวจสอบพบว่า เป็นบ่อขยะของเทศบาลตำบลโชคชัย ซึ่ง ได้ขอใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์โคกหนองงาช้างเป็นบ่อกำจัดขยะโดยมีการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเรียบร้อย สภาพพื้นที่มีการทำคันดินโดยรอบ เพื่อป้องกันการพัดปลิวของขยะออกนอกพื้นที่มีการขุดคูน้ำโดยรอบ และมีการเฝ้าระวังการจุดไฟเผาเพื่อลดปัญหารฝุ่น pm2.5 ซึ่งดำเนินการไปตามแนวทางของสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) แนะนำ แต่ระหว่างการลงพื้นที่ พบ น.ส.แต๋ว ปูทะเล อายุ 62 ปี ที่อยู่ 37 หมู่ 18 ต.พลับพลาชัย อ.โชคชัย จว.นครราชสีมา ราษฎรในพื้นที่เข้าไปทำการคัดแยกขยะ แล้วนำขยะไปกองไว้บริเวณถนนรอบๆบ่อกำจัดขยะ ทำให้ถนนทางเดินรถเต็มไปด้วยขยะ และมีการหมักหมมของสิ่งปฏิกูลเป็นเหตุให้ส่งกลิ่นเหม็นหรือละอองเป็นพิษ น่าจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำโรคเป็นอันตรายต่อสุขภาพ สำหรับผู้ที่กระทำความผิดนำสิ่งของไปวางไว้บริเวณถนน  ซึ่งมีความผิดตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 มาตรา 32 จึงทำการเปรียบเทียบปรับ ตามใบเสร็จรับเงินเทศบาลตำบลโชคชัย เลขที่ RCPT-00713/65 ลง 24 ม.ค. 65 จำนวน 500 บาท

  พล.ต.ต.มานะ กลีบสัตบุศย์  ผบก.ปทส. และ พ.ต.อ.อริยพล สินสอน รอง ผบก.ฯ กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นการเริ่มเปิดปฏบัติการในการแก้ไขปัญหาบ่อขยะ ซึ่งจะเข้าตรวจสอบทั้งบ่อขยะของรัฐและเอกชน หากพบการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาต หรือทำให้เกิดปัญหาด้านมลภาวะ หรือแหล่งแพร่ระบาดเชื้อโรค ก็ต้องมีการจับกุมดำเนินคดี เพื่อสุขภาพที่ดีของ ปชช. และการอยู่ร่วมกันของ ปชช.กับบ่อกำจัดขยะในชุมชนต่อไป หากพบบ่อกำจัดขยะที่ทำไม่ถูกต้อง ชุมชนเดือดร้อน สามารถโทรมาแจ้งขอมูลได้ที่สายด่วน 1136


#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย