Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

วิเชียร ชิณวงษ์ "วีรบุรุษทุ่งใหญ่นเรศวรฯ" รับรางวัล สุริยเทพทองคำ จากมหาวิทยาลัยรังสิต

วิเชียร ชิณวงษ์  "วีรบุรุษทุ่งใหญ่นเรศวรฯ" รับรางวัล สุริยเทพทองคำ จากมหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 23 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยรังสิต มอบรางวัล "สุริยเทพทองคำ" ให้แก่ นายวิเชียร ชิณวงษ์ วีรบุรุษแห่งทุ่งใหญ่นเรศวรฯ คดีเสือดำ เพื่อเชิดชูเกียรติการเป็นข้าราชการที่ดี ทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ในพิธีประสาทปริญญา ประจำปี พุทธศักราช 2564

ปัจจุบัน นายวิเชียร ชิณวงษ์ มีตำแหน่งเป็นหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร (ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาฟื้นฟูวิจัยป่าต้นน้ำเหนือ อ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ) ซึ่งยังคงทำงานดูแลทรัพยากรธรรมชาติตามเดิม

# มหาวิทยาลัยรังสิต
# ประชาสัมพันธ์กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช