Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

​จ.สุราษฎร์ฯ เปิด 6 จุดขายเนื้อหมู ราคาถูก บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน จากสถานการณ์โควิด19 และปัญหาหมูแพง

​จ.สุราษฎร์ฯ เปิด 6 จุดขายเนื้อหมู ราคาถูก บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน จากสถานการณ์โควิด19 และปัญหาหมูแพง

นายวิชวุทย์  จินโต  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  กล่าวว่า  ตามที่กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายดำเนินโครงการหมูพาณิชย์...ลดราคา  ช่วยประชาชน  เพื่อลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้บริโภค  ในช่วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  และที่ได้รับผลกระทบจากราคาเนื้อหมูปรับสูงขึ้น  โดยจัดให้มีการจำหน่ายหมูเนื้อแดง ตามโครงการดังกล่าว กิโลกรัมละ 150 บาท  

สำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีจุดจำหน่าย จำนวน 6 จุด ระหว่างวันที่ 16 – 31 มกราคม 2565  ได้แก่  1.ร้านหมูวิทยา คงหวาน เลขที่ 92/3 ถนนตลาดใหม่  ตำบลตลาด  อำเภอเมืองฯ  2.ร้านวัฒนาฟาร์มฟู๊ด  เลขที่ 95  ถนนศรีเวียง  ตำบลนาสาร  อำเภอบ้านนาสาร  3.ร้านเอ-วิน หมูสด  ถนนตลาดล่าง  ตำบลบางกุ้ง  อำเภอเมืองฯ  4.ร้านข้าวหอม-ข้าวฟ่าง หมูสด เลขที่ 84-12 ถนนตลาดล่าง  ตำบลบางกุ้ง  อำเภอเมืองฯ  5.ร้านณีหมูคุณภาพ เลขที่ 103/627 หมู่ที่ 3  ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมืองฯ  และ 6.ร้านยกครัว เลขที่ 30-6  หมู่ที่ 6  ตำบลคลองน้อย  อำเภอเมืองฯ  นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากร้านวัฒนา ฟาล์มฟู๊ด  จัดจำหน่ายไข่ไก่และไก่สดชำแหละในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดอีกด้วย
  
นายวิชวุทย์  จินโต  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  กล่าวด้วยว่า  รัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องประชาชน  ที่ได้รับผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  และได้รับผลกระทบจากราคาเนื้อหมูที่ปรับสูงขึ้น  โดยกระทรวงกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับผู้ประกอบการ  จัดจำหน่ายเนื้อหมูและสินค้าธงฟ้าราคาถูก  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน  ช่วยลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชน