Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

ผบ.เทวพงศ์พันธ์ รับรางวัลอันทรงเกียรติ "ครุฑสุบรรณกาย" บุคคลต้นแบบความดีและความสำเร็จแห่งปี 2565 "สาขา บุคคลต้นแบบข้าราชการไทยดีเด่น"


วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 ที่ MCC HALL THE MALL งามวงศ์วาน หม่อมหลวงวันชัย
นวรัตน์ ประธานในพิธีมอบรางวัล "ครุฑสุบรรณกาย" บุคคลต้นแบบความดีและความสำเร็จแห่งปี 2565 

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้แก่ นายเทวพงศ์พันธ์ เมืองยม ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ได้รับรางวัล สาขาบุคคลต้นแบบข้าราชการไทยดีเด่น ขอให้รักษาเกียรติประวัติคุณงามความดีนี้ไว้ตลอดไป     ซึ่งในงานนี้มีผู้ที่ทำคุณงามความดีให้กับสังคมและบ้านเมือง ได้รับรางวัลเป็นจำนวนมาก รางวันดังกล่าวนี้จะเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติตนให้เป็นคนดีต่อสังคมต่อไปในอนาคต

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย