Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

จังหวัดสมุทรสาคร แถลงข่าวโรดโชว์เทศกาลอาหารทะเลและของดีเมื่อวันที่ 6 ม.ค.65 ที่โรงแรมแกรนด์ อินเตอร์ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายณรงค์  รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  นางสาวสุนันทา น้อยพิทักษ์ พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร  นายชาธิป ตั้งกุลไพศาล ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมแถลงข่าว การจัดงานเทศกาลอาหารทะเลและของดีจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร รองนายก อบจ.สมุทรสาคร คณะกรรมการหอการค้าสมุทรสาคร  YEC หอการค้าสมุทรสาคร ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน เข้าร่วม 

การจัดงานเทศกาลอาหารทะเลและของดีจังหวัดสมุทรสาครครั้งนี้ จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 23 มกราคม 2565 ณ ตลาดต้นตาล  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และถือเป็นการโรดโชว์สินค้าอาหารทะเลและสินค้าของดีชนิดอื่นๆของจังหวัดสมุทรสาคร 

ภายในงานแถลงข่าวครั้งนี้ยังมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร และ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมธุรกิจอาหารทะเลสด แปรรูป และสินค้าดีสินค้าเด่นของจังหวัดสมุทรสาคร ด้วยการทำ Business Matching  ระหว่างผู้ประกอบการทั้งสองจังหวัด รวมทั้งจะมีการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ในลักษณะเหย้าเยือน สลับกันในแต่ละปี

นายณรงค์ รักร้อย กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสาครได้ชื่อว่าเป็น "เมืองประมง" มีศักยภาพทางด้านการผลิตอาหารทะเลที่ครบครัน จึงถูกขึ้นชื่อว่าเป็นอุตสาหกรรมอาหารทะเลแหล่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งได้มาตรฐานรับรองความสะอาดและความปลอดภัยจากกระทรวงสาธารณสุข ที่นำไปสู่การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว อีกทั้งยังมีผลผลิตทางการเกษตรที่ได้จดทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย ได้แก่ มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว, ลำไยพวงทองบ้านแพ้ว และผลผลิตทางการเกษตรอื่น ๆ อีกมากมาย อาทิเช่น น้ำตาลมะพร้าว ปลาสลิด มะนาวแป้น เป็นต้น นอกจากนี้แล้ว ยังมีหัตถกรรมเครื่องเบญจรงค์ ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดสมุทรสาครอีกด้วย

​​จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสาคร ทำให้ผู้ประกอบการจำนวนมากได้รับผลกระทบต้องหยุดกิจการ ทำให้ขาดรายได้ แรงงานตกงาน เกษตรกร/ผู้ผลิตไม่สามารถขายสินค้าได้และมีรายได้ลด 

ด้วยเหตุนี้จังหวัดสมุทรสาคร จึงได้เกิดแรงผลักดันในการขับเคลื่อนกิจกรรม เทศกาลอาหารทะเลและของดีจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อสร้างโอกาส เพิ่มช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้าให้แก่เกษตรกร/ผู้ผลิต ผู้ประกอบการของจังหวัดสมุทรสาครให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน

ด้าน นายชาธิป  ตั้งกุลไพศาล  กล่าวว่า  จังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก ทั้งภาคอุตสาหกรรม การค้าขาย และภาคการเกษตร ทำให้เราได้เรียนรู้ ตั้งรับ และแก้ไขปัญหากันมาโดยตลอด เช่นการสร้างมาตรฐานในด้านการผลิต  ที่สูงขึ้น มีความปลอดภัยมากขึ้น ตลอดจนมาตรฐานด้านสังคมอื่นๆ จนปัจจุบันนี้ สถานการณ์ดังกล่าวเริ่มคลี่คลายลง จังหวัดสมุทรสาครทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงได้ร่วมบูรณาการเพื่อฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจและเดินตาม  Road Map ของจังหวัด ในการจะผลักดันให้จังหวัดสมุทรสาครเป็น “Hub Of Seafood” โดยความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชน จัดงานเทศกาลอาหารทะเลและของดีจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างจังหวัดสมุทรสาคร มายังจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง และสร้างเครือข่ายและพันธมิตรในภาคธุรกิจกันอย่างต่อเนื่อง

พญาราหู พิราบข่าว 03/สมุทรสาคร