Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

ตำรวจสอบสวนกลาง จัดการฝึกอบรม "ปรัชญาหมากล้อม" หวังฝึกสมาธิ สติ และการวางแผนแก่เยาวชน

ตำรวจสอบสวนกลาง จัดการฝึกอบรม "ปรัชญาหมากล้อม" หวังฝึกสมาธิ สติ และการวางแผนแก่เยาวชน

วันที่ 19 มกราคม 2565 พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. ร่วมกับ คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ผู้ก่อตั้งสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดการฝึกอบรม “ปรัชญาหมากล้อม” ให้กับข้าราชการตำรวจกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและครอบครัว โดยมีน้องๆเยาวชนจากสมาคมกีฬาหมากล้อมมาร่วมสอนและเล่นหมากล้อมกับพี่ๆ ข้าราชการตำรวจ

การฝึกอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการตำรวจได้เรียนรู้การเล่นกีฬาหมากล้อม รวมถึงการเรียนรู้ปรัชญาหมากล้อม ที่มุ่งเน้นเรื่องของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโชน์สูงสุด เนื่องจากกีฬาหมากล้อม เป็นกีฬาที่ผู้เล่นจะใช้ตัวหมากเพื่อล้อมพื้นที่ให้ได้มากที่สุด

นอกจากนี้ กีฬาหมากล้อมยังสามารถช่วยพัฒนาทางด้านการฝึกสมาธิ สติ และการวางแผน อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ข้าราชตำรวจสามารถนำทำร่วมกันกับคนในครอบครัวได้อีกด้วย