Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

ผศ.ดร.ศรัณย์กร โชติวิชญ์ทรรศน์ ประธานกลุ่มวิธีเกษตรไทยเข้ารางวัลพระศิวะนาคราช สาขาบุคคลดีเด่น เป็นต้นแบบของคนดีจัดได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการ สำหรับงานประกาศรางวัล “พระศิวะนาคราช” ประจำปี 2565 งานเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กร นานาชาติ ประจำปี 2022 “โครงการทำความดี ส่งเสริมคนทำดี เป็นต้นแบบของคนดี” รางวัลพระศิวะนาคราช ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. – 17.00 น. ที่ห้องประชุมใหญ่บริษัท ทีโอที จำกัด ถ. แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

โดยได้รับเกียรติจาก ม.ร.ว.จิราคม กิติยากร เป็นประธานพิธีมอบรางวัล “พระศิวะนาคราช” ครั้งที่ 1  ประจำปี 2565 โดยมีคณะกรรมการจัดงาน และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ ผศ.ดร.ศรัณย์กร โชติวิชญ์ทรรศน์ ประธานกลุ่มวิธีเกษตรไทย เข้ารางวัลพระศิวะนาคราช  สาขาบุคคลดีเด่น เป็นต้นแบบของคนดี เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากบุคคลที่ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมประเทศชาติอย่างแท้จริง สำหรับงานประกาศรางวัล “พระศิวะนาคราช” ประจำปี 2565 งานเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กร นานาชาติ ประจำปี 2022 “โครงการทำความดี ส่งเสริมคนทำดี เป็นต้นแบบของคนดี”

 “รางวัลพระศิวะนาคราช” ครั้งที่ 1 เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ฝีมือการทำงานของบุคคลและองค์กรที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ยืนยันถึงความเป็นตัวจริงด้านความเป็นต้นแบบความดี ที่สามารถคว้ารางวัล”พระศิวะนาคราช” ประจำปี 2565 หลังจากที่ทุกคนทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างสรรค์ผลงานดีๆ ออกมาจนได้รับรางวัลในที่สุด ขอแสดงความชื่นชมและเป็นกำลังใจให้ ทำความดี ส่งเสริมคนดี ให้มีคนดีในสังคมต่อไป.

ผศ.ดร.ศรัณย์กร โชติวิชญ์ทรรศน์ ประธานกลุ่มวิธีเกษตรไทย ผลงานช่วยเหลือคนทางด้านจิตอาสาทั่วไป ในช่วงสถานการณ์ โควิด 19 ระบาดอย่างรุนแรง ผศ.ดร.ศรัณย์กร โชติวิชญ์ทรรศน์ ได้เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องทั่วประเทศโดยมอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด 19 


ได้นำเจ้าที่มาพ่นยาฆ่าเชื้อ และมอบหน้ากากอนามัย,แอลกอฮอล์ล้างมือ ให้กับวัดสัมพันธวงศ์วงศารามวรวิหาร และโรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร  ได้นำหน้ากากอนามัยพร้อมเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ,มอบให้สำนักแม่ชีไทย วัดจอมสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์


นำหน้ากากอนามัยพร้อมแอลกอฮอล์ล้างมือและน้ำดื่ม มอบให้จุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาด โควิด 19 อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมมอบเครื่องดับเพลิงให้กับ ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่