Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

ตัวแทน กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบกรณีอุทยานแห่งชาติเขาแหลมประกาศทับพื้นที่นิคม บุกทวงถามสัญญา


( 4 เมษายน 2565 ) ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร 
ตัวแทน กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบกรณีอุทยานแห่งชาติเขาแหลมประกาศทับพื้นที่นิคมสหกรณ์อำเภอทองผาภูมิและสังขละบุรี  จำนวน 20 คน  ที่ได้รับผลกระทบในกรณีอุทยานแห่งชาติเขาแหลมประกาศแนวเขตทับที่นิคมสหกรณ์สังขละบุรีและทองผาภูมิตั้งแต่ปี พศ 2534  กว่า 2แสน ไร่ มีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 4,700 ราย นำโดย นายสุรินทร์  สุรินก้อน นายปรเมษฐ์ รู้หลัก  นายชูศักดิ์ พณิชสานนท์ พากลุ่มชาวบ้าน บุกกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อติดตามทวงถามในกรณีที่กรมฯ เคยรับปากชาวบ้าน ไว่เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 กับ คณะนายสุรินทร์  สุรินก้อน  ว่าทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ จะออกไปกันแนวเขตของกรมฯและออกใบรับรองการให้ทำประโยชน์ให้กับชาวบ้านตามที่เคยรับปากไว้ ว่าจะลงพื้นที่ไปแก้ไขให้ในวันที่ 10 มกราคม 2565 แต่ปรากฎว่าไม่เป็นไปตามที่รับปาก เพียงส่งเจ้าหน้าที่ไปคุยกับทางอุทยานเป็นการภายใน 

โดยไม่มีชาวบ้านประชุมด้วยหรือได้แสดงความเห็น  ก่อนจะมาพบชาวบ้านเพื่อลดแรงกดดันเท่านั้น  ทางกรมส่งเสริมก็มิได้ทำอะไรได้ตามที่เคยรับปาก ยังคงยกข้ออ้างว่ารอ Onemab วันนี้ ทางกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจึงได้มาติดตามยื่นเจตจำนงค์เพื่อให้ทาง กรมส่งเสริมได้ออกไปดำเนินการตามหน้าที่ของตนเอง ที่มีอยู่และพึงจะกระทำ  โดยได้มีนายบรรจง ชัยขุนพล  ผอ.กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ เป็นตัวแทนของกรมส่งเสริม มาชี้แจ้งกับชาวบ้าน ทางกรมไม่นิ่งนอนใจ แต่สุดท้ายก็ให้เหตุผลเดิมๆ คือต้องรอ พรบ.พัฒนาที่ดินแห่งชาติจำเป็นต้องรอ Onemab ให้พี่น้องใจเย็นอีกสักนิด  ทางกรมแจ้งว่าจะพยามแก้ไขปัญหาให้สำเสร็จลุล่วงไปด้วยดี  

โดยคำตอบที่ชาวบ้าน ได้รับฟังในครั้งนี้ก็ไม่ต่างไปจากทุกครั้งที่ชาวบ้านมาติดตาม อันแสดงให้เห็นได้ว่าทางกรมส่งเสริมไม่สามารถดำเนินการตามที่รับปากชาวบ้านไว้ ว่าจะไปกันแนวเขตหรือออกดำเนินการตามหน้าที่ หรือหาแนวทางในการบรรเทาความเดือดร้อนหรือสร้างความมั้นใจให้กับชาวงบ้านเลย 
 หลังจากนี้ไปทางกลุ่มชาวบ้านจะได้ดำเนินการร้องไปยังศาลปกครองเพื่อออกมาคุ้มครองและสังการให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำงานตามหน้าที่ของตนเองที่พึงกระทำต่อไป 

สำหรับปัญหาที่กลุ่มชาวบ้านมาร้องในยครั้งนี้นั้นสืบเนื่องด้วยกลุ่มประชาชนชาวอำเภอทองผาภูมิ อำเภอสังขละบุรี ที่อาศัยอยู่ภายใต้ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ในท้องที่อำเภอทองผาภูมิและอำเภอสังขละบุรี พ.ศ.๒๕๑๘   ได้รับความเดือดร้อนตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๓๔ หลังจากอุทยานแห่งชาติเขาแหลมประกาศแนวเขตอุทยานทับพื้นที่ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ในท้องที่ อำเภอทองผาภูมิและสังขละบุรี พ.ศ.๒๕๑๘ กว่า ๒ แสนไร่ ส่งผลให้ประชานกว่า ๔,๗๐๐ ราย ได้รับผลกระทบ  บางส่วนถูกเจ้าหน้าที่อุทยานเขาแหลมบังคับใช้กฎหมายอุทยานจับกุมชาวบ้านในข้อหาบุกรุกพื้นที่อุทยานฯ  

กลุ่มประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้ยื่นหนังสือร้องขอหน่อยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนมาโดยตลอดกว่า ๓๐ ปี  แต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหากรณีพื้นที่พิพาทนี้ได้  ทั้งยังทราบข่าวมาว่านิคมสหกรณ์สังขละบุรีและทองผาภูมิ จะประกาศสิ้นสภาพในเร็วๆนี้ หากเป็นเช่นนั้น ชาวบ้านอาจถูกจับกุมมากขึ้น เพราะพื้นที่ ที่ชาวบ้านเคยอยู่จะตกเป็นของอุทยานทั้งหมด โดยที่ชาวบ้านไม่มีกฎหมายอื่นคุ้มครอง อันจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างมากขึ้น ทั้งด้านเศษฐกิจ สังคม และด้านการพัฒนาของประเทศ ทำให้ชาวบ้านจะต้องมีคดีติดตัว ในฐานบุกรุกอุทยานฯ ทั้งที่ความจริงแล้ว อุทยานแห่งชาติเขาแหลมเป็นผู้มาประกาศทับ แนวเขตของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ในท้องที่อำเภอทองผาภูมิและอำเภอสังขละบุรี พ.ศ.๒๕๑๘