Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

วช. จัดกิจกรรมสืบสานตำนานเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565


เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ วช. สักการะพระพรหม ศาลพระภูมิ พร้อมทำบุญเลี้ยงพระ 9 รูป และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในกิจกรรมสืบสานตำนานงานเทศกาลสงกรานต์ วช. ประจำปี 2565 เพื่อความเป็นสิริมงคล และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ