Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

สธทท. พาไปเปิดบ้านลุงโฮ ที่จังหวัดพิจิตร ...

 


พิพิธภัณฑ์บ้านดง โฮจิมินห์ 
เรื่องราวของลุงโฮ หรือประธานาธิบดีโฮจิมินห์แห่งเวียตนาม มีปรากฎอยู่ในจังหวัดภาคอีสานของประเทศไทยหลายแห่ง แต่บ้านลุงโฮที่จังหวัดพิจิตรนั้น มีหลักฐานแน่ชัดว่า ที่นี่เคยเป็นชุมชนของชาวไทยเชื้อสายเวียตนามซึ่งตั้งอยู่บริเวณใจกลางบ้านดง สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทสำคัญและน้ำใจของคนในชุมชนที่มีต่อลุงโฮ พิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์แสดงถึงสายสัมพันธ์ไทย-เวียตนาม ในการกอบกู้เอกราชของชาวเวียตนามโดยประธานาธิบดีโฮจิมินห์ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นวีระบุรุษของชาวเวียตนาม ...ขอบคุณข้อมูลจาก : คุณวรางคณา สุเมธวัน ประธานชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว(ช.ส.ท.) และ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) 

เคียงข่าว : สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) THAI TOURISM PROMOTION ASSOCIATION (TTPA.)

#ชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว ... 

#ชสท ...