Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

สธทท. สืบทอดวัฒนธรรมตักบาตรทางน้ำวัดดงกลาง เมืองพิจิตร ...


สธทท. สืบทอดวัฒนธรรมตักบาตรทางน้ำวัดดงกลาง เมืองพิจิตร ...วัดดงกลาง เป็นอีกชุมชนหนึ่งของเมืองพิจิตรที่มีวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมที่งดงามสมบูรณ์แบบ ทุกเช้าผู้คนในชุมชนจะมารวมกันที่วัดดงกลางเพื่อตักบาตรทางน้ำอันเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่งดงาม บริเวณสองฝั่งน้ำจะมีการปูเสื่อเพื่อสะดวกสำหรับการลงไปนั่งตักบาตร  พระที่วัดดงกลางจะร่วมกันสวดมนตร์ให้พรแก่ญาติโยมพุทธศาสนิกชน ก่อนจะลงเรือพายรับบิณฑบาตรทั้งสองฝั่งน้ำ ของที่นำมาใส่บาตรจะรวมไว้ในชะลอมไม้ไผ่สาน ซึ่งมีวางขายสำเร็จรูปพร้อมเสร็จ รวมใส่ไว้ในตะกร้าซึ่งจะมีกระบอกน้ำอันเล็กๆ ทำด้วยไม้ไผ่เช่นกัน สำหรับให้กรวดน้ำหลังจากที่ใส่บาตรเรียบร้อยแล้ว เงินจากการขายชุดใส่บาตรนี้นำกลับไปเป็นรายได้ของวัด นับว่าเป็นกุศโลบายของการทำบุญที่สมควรนำไปเป็นแบบอย่างได้ ...
ขอบคุณข้อมูลจาก : คุณวรางคณา สุเมธวัน ประธานชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว(ช.ส.ท.) และ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) 

เคียงข่าว : สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) THAI TOURISM PROMOTION ASSOCIATION (TTPA.)

#ชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว ... 

#ชสท ...