Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

"สุวิทย์ นายก สว.ทบ." เผย! ผ่านมากว่าครึ่งทาง สำหรับ "หลักสูตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่" ที่เปิดอบรมรุ่นที่ 1


วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2556 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น.ถึง 16.00 น. ณ อาคารรับรองเกษะโกมล เลขที่ 70/25 ถ.พระรามที่ 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร

นายสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช นายกสมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบก (สว.ทบ.) กล่าวถึง โครงการหลักสูตร "การบริหารการจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่" 
ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมอบรม เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2565 ถึงปัจจุบันระยะเวลาการอบรมเลยมากว่าครึ่งทางแล้ว ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดอบรมเพียง 4 เดือน โดยกำหนดทุกวันศุกร์ มีการอบรม "หลักสูตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่" (รุ่นที่ 1)

ซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจาก นายถาวร พานิชพันธ์ อดีตรองอัยการสูงสุด บรรยายพิเศษในหัวข้อ : กฎหมาย กฎอัยการศึก - พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ และ พ.ร.บ. ความมั่นคง
และ ช่วงบ่าย นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาหลักการของกฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ : กฎหมายกับการส่งเสริมการทำธุรกิจและการพัฒนาประเทศ 
ซึ่งในวันนี้ได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากนักศึกษาที่เข้าอบรมในหลักสูตรดังกล่าวนี้...

และทางสมาคมฯ ขอแจ้งให้ทราบว่ารุ่นที่ 2 จะเปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม 2565 ผู้ที่สนใจเข้าอบรมช่วงวันที่ 20 มกราคม 2566 
ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
:สมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบก(สว.ทบ.)
เลขที่ 55 ถนนเทอดดำริห์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
โทร 092 748 8688...#สมาคมวิทยาลัยแห่งการทัพบก
#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย