Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

ควันหลง "สงคราม 5" แจกทุนการศึกษา วันเด็ก..


เมื่อวันที่ 14 ม.ค.65 เวลา 10.30 น. พ.ต.อ.ธงชัย เนตรสขาวัฒน์
รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม (ฝ่ายความมั่นคง)
ร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 คำขวัญ "รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม" โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม (บางไผ่เตี้ย) ถ.พระราม 2 หมู่ 2 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้มีการจัดงานฉลอง วันเด็กแห่งชาติ ในรูปแบบที่เหมาะสม ภายใต้มาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ที่มีความเข้มงวดและปลอดภัยโดยให้สถานศึกษาร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชน ให้มีความรู้ทั้งในด้านวิชาการและทักษะชีวิต รูจักคิด รู้จักเหตุผล วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ บนพื้นฐานจิตสาธารณะ

 ทั้งนี้ พ.ต.อ.ธงชัยเนตรสขาวัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม  ได้มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนจำนวน 5 ทุน ที่มีความประพฤติดี ฐานะยากจน เเละมอบอุปกรณ์เครื่องเขียน , ของเล่น ร่วมกับครูผู้สอนจับรางวัล มอบให้ดับเด็กๆสร้างความสนุกสนาน


พญาราหู พิราบข่าว 03/สมุทรสาคร