Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

โครงการสร้างขวัญ และกำลังใจสู้ภัยโควิด – 19 วันสุดท้ายของการมอบของขวัญปีใหม่ ที่มีแต่รอยยิ้ม และความอิ่มเอมใจ

          
โครงการสร้างขวัญ  และกำลังใจสู้ภัยโควิด – 19 วันสุดท้ายของการมอบของขวัญปีใหม่ ที่มีแต่รอยยิ้ม และความอิ่มเอมใจ    

ทั้งผู้ให้และผู้รับ  3  วัน  กับผู้รับ  700  ชีวิต  700  ครอบครัว  กรรมการสมาคมฯ  และทีมงานแม่แดง  แม้จะเหนื่อย  แต่เป็นความสุขที่บรรยายไม่ได้  ที่เห็นรอยยิ้มจากพี่น้องกลุ่มที่สู้ชีวิต  ที่ทำมาหากินอย่างสุจริต  แล้วต้องประสบความยากลำบาก  ในการประกอบอาชีพ  และต้องระมัดระวังป้องกันตัวเองจากภัยโควิด – 19  อีกด้วย  ของที่ได้รับ  มีวัตถุมงคลจตุคามรามเทพ  “รุ่นครอบครัวอบอุ่น  และเป็นสุข  แคล้วคลาด  ร่ำรวย”  หนังสือธรรมะ  “กฎแห่งกรรม”  ร่มโลโก้สมาคมฯ  “หนึ่งสามี  หนึ่งภรรยา”           ถุงของขวัญขนาดใหญ่  ล้วนแต่ของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน  ที่คัดสรรมาแล้วอย่างดีมีประโยชน์   

ข้าวหอมมะลิ  10  โล  และเงินสดคนละ  500  บาท
โครงการมอบของขวัญปีใหม่เริ่มขึ้น  เมื่อวันที่  5  มกราคม  2565   แม่แดง                 ระเบียบรัตน์  พงษ์พานิช  นายกฯ  นำทีมกรรมการสมาคมฯ  และผู้ใหญ่ใจดี  ร่วมกันแบ่งปันของขวัญให้กับชาวรากหญ้า  ที่หาเช้ากินเที่ยง  หาเที่ยงกินค่ำ  โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังไม่ว่าจะเป็น                โรคไต  โรคมะเร็ง  และพิการซ้ำซ้อน  ตามโครงการสร้างขวัญ  และกำลังใจสู้ภัยโควิด - 19          
นางระเบียบรัตน์  พงษ์พานิช  นายกสมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุข                                      ได้จัดให้มีการมอบของขวัญปีใหม่  2565  ให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประกอบอาชีพรับจ้างหารายได้รายวัน                                                            เช่น  มอเตอร์ไซค์  ซูบารุ  แท็กซี่  ผู้เจ็บป่วย  ผู้ยากไร้  ในย่านลาดพร้าว  วังหิน  โชคชัย  4                              ซอยภาวนา  ในวันที่  5, 6, 7  มกราคม  2564  จำนวน  700  คน  เวลา  10.30  น.                                        ณ  ที่ทำการสมาคมฯ  

ตามโครงการสร้างขวัญ  และกำลังใจ  ให้พี่น้องกลุ่มดังกล่าว  ซึ่งได้รับผลกระทบ                            และมีความยากลำบาก  จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19  โดยได้ตั้งงบประมาณ                             ตามโครงการฯ  นี้ไว้  2,000,000  บาท  การมอบครั้งนี้  เป็นรอบที่  2  เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่                         (รอบแรกได้มอบถุงยังชีพพร้อมเงินสด  จำนวน  5  ครั้ง  รวม  740  คน  ไปเมื่อกันยายน - พฤศจิกายน  2564)  
สมาคมเสริมสร้างครอบครัวฯ  ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี  2547  มีสโลแกนของสมาคมฯ  คือ                      “หนึ่งสามี  หนึ่งภรรยา”  ภารกิจที่มุ่งมั่นมาโดยตลอด  คือ  ให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่มีปัญหาครอบครัว                                       ดำเนินการทางกฎหมายหากการไกล่เกลี่ยไม่ได้ผล  เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกๆคน                                       ที่เคยเป็นครอบครัวเดียวกัน  โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด  ช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส                    ที่สู้ชีวิตมุ่งมั่นทำมาหากินไม่เป็นภาระของสังคม  ผู้พิการที่สู้ชีวิต  ลูกหลานจากครอบครัวที่มีปัญหาความยากจน  แต่อยากเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น  และที่สำคัญนั้น  มุ่งเน้นให้สถาบันครอบครัว                       เป็นเบ้าหลอมที่สร้างทั้งคุณธรรม  และคุณภาพชีวิต  มีทัศนคติ  ที่ไม่เป็นภัยต่อสังคม  ไม่ไปเพิ่มปัญหาให้สังคมมากขึ้น  โดยปรับเปลี่ยนทัศนคติของสังคมเรื่อง  รักนวลสงวนตัว  ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด  โดยเริ่มตั้งแต่  ไม่สูบบุหรี่ในโรงเรียน  สร้างครอบครัวให้มีคุณภาพ  และคุณธรรม  โดยปรับทัศนคติระหว่าง  พ่อ – แม่ – ลูก  ผ่านโครงการอบรมต่างๆ  ซึ่งสมาคมฯ  ได้จัดไปแล้ว  อาทิเช่น 
โครงการเด็กไทยไม่สูบบุหรี่ในโรงเรียน  จัดไปแล้ว  3  รุ่น  จำนวน  540  คน
โครงการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนชายไม่รังแกเพศแม่  นักเรียนหญิงรู้จักรักนวล-                   สงวนตัว  ตามโครงการรักนวลสงวนตัว  จัดไปแล้วทั่วประเทศ  91  รุ่น  จำนวน  12,268  คน  และโครงการสร้างภูมิคุ้มภัยสายใยครอบครัว  ได้จัดไปแล้วทั่วประเทศ  48  รุ่น  จำนวน  5,555  คน  

แม้สมาคมเสริมสร้างครอบครัวฯ  จะเป็นองค์กรการกุศลเล็กๆ  แต่ก็มุ่งมั่น                          ที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆ  ออกมาสู่สังคม  หากท่านมีข้อเสนอแนะ  มีปัญหา  หรือต้องการเป็นส่วนหนึ่ง                 เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส  กรุณาติดต่อมาได้ที่  
เบอร์โทร/ไลน์  :  085-5395979,  แฟกซ์  :  02-1569716, 
อีเมล์  :  happyfamily2547@gmail.com,  happyfamily2547@hotmail.com
แฟนเพจ  :  สมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุข
อินสตราแกรม  :  happyfamilyassociation
ทวีตเตอร์  :  @happyfamily2547

ขอให้ทุกท่านมีครอบครัวที่อบอุ่นและเป็นสุข  รุ่งเรือง  ร่ำรวย  โชคดีปีใหม่  2565                 ปลอดภัยจากโควิด – 19  ทุกสายพันธุ์นะคะ